skip to main content

7 oktober 2005: Percepties van lokaliteit in de hedendaagse Nederlandse feestcultuur

Symposium vrijdag 7 oktober 2005, Meertens Instituut

Dit symposium is een aanzet tot een etnologische bundel over regionale en lokale feesten in Nederland. Onderzoekers en studenten van verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten zijn uitgenodigd een case study te presenteren over een feest of ritueel dat op één of andere manier met een bepaalde plaats – in de ruimste zin van het woord – verbonden is. Wat laten deze vieringen zien over hoe lokaliteit in de Nederlandse samenleving vorm krijgt en wordt beleefd? Het streven is om door middel van gedetailleerde etnografische beschrijvingen een variëteit aan lokale gemeenschappen op originele manier op de kaart te zetten. Om een overkoepelend perspectief mogelijk te maken zullen de afzonderlijke bijdragen op een aantal gemeenschappelijke vragen ingaan, zoals: wat maakt een viering tot een 'regionaal' of 'lokaal' feest, of, eigenlijk, wat betekent 'lokaal' in het Nederland van nu? Voor inzichten in processen van betekenisgeving ligt het accent op de verschillende groepen van actoren (inclusief het 'publiek') en hun motivaties en ervaringen. Vanuit deze etnografische invalshoek zullen concepten als folklorisering, entertainment en commercialisering nader aan de orde worden gesteld.

Meer informatie: Irene Stengs; irene.stengs@meertens.knaw.nl of tel. 020-462 8564.
Deelname aan het symposium is gratis. Wel wordt men verzocht zich van tevoren op te geven: irene.stengs@meertens.knaw.nl of tel. 020-462 8564.
Voor meer informatie over het Meertens Instituut of voor een routebeschrijving: raadpleeg www.meertens.knaw.nl.

Programma:

10:00 – 10:20    Ontvangst

10:20 – 10.30    Welkom door Herman Roodenburg 
                         (Onderzoeksleider Nederlandse Etnologie, Meertens Instituut)         

10:30 – 10.40    Inleiding op het symposium en de relatie tot het onderzoeksproject
                        'Hedendaagse feestcultuur in Nederland'
                        Irene Stengs (Meertens Instituut)

10.40 –11.00    'Het nieuwe land zal zijn eigen tradities moeten maken': folklore in de
                        Noordoostpolder'
                        Albert van der Zeijden (Nederlands Centrum voor Volkscultuur)

11.00 – 11.20  Lokale identiteit en rivaliteit in Zuidoost-Friesland: rituele diefstallen door
                      oudejaarsverenigingen
                      Eveline Doelman (Meertens Instituut)

11.20 – 11.40   De Larense processie: een lokaal ritueel van nationale betekenis
                       Peter Jan Margry (Meertens Instituut)

11.40 – 12.00    Koffie

12.00 – 12.30    Discussie

12.30 – 13.30    Lunch

13.30 – 13.50  De logica van het auto-exotisme: het Sint-Pitersfeest in Grou
                       John Helsloot (Meertens Instituut)

13.50 – 14.10  Het eigen Sinterklaasfeest van Ameland
                       Wim Rosema (Rijksmuseum voor Volkenkunde)

14.10 – 14.30    'Wij weten wat hier speelt': Ouwe Sunderklaas als viering van Texels
                         eigenheid
                         Rob van Ginkel (Universiteit van Amsterdam)

14.30 – 14.50    Thee

14.50 – 15.20    Discussie

15.20 – 15.40    Herinnering en trivialisering: over de viering van Bevrijdingsdag
                        Frank van Vree (Universiteit van Amsterdam)

15:40 – 16.00    Dier en spel: een Westeuropees voorbeeld van ganstrekken in
                        verandering
                        Marjolein Efting-Dijkstra (Meertens Instituut)

16.00 – 16.20    Wie wonen er nog in Knardorp en Kneuterburcht? De betekenis van
                        lokaliteit voor carnavalisten in Amsterdam-West.
                        Irene Stengs (Meertens Instituut)

16.20 – 17.00    Discussie en afsluiting

17.00                Borrel