skip to main content

Een wereldtaal. De geschiedenis van het Esperanto

Lezing op 27 november 14.00 uur.
De Burcht

Taalkundige Marc van Oostendorp spreekt over zijn boek 'Een wereldtaal. de geschiedenis van het Esperanto'. De kunsttaal Esperanto werd eind 19e eeuw ontwikkeld in Wenen door de  joodse oogarts Lejzer Zamenhof. Binnen korte tijd kreeg de taal een grote aanhang met name ook in Nederland. De gedachte was dat als mensen ongehinderd met elkaar konden communiceren in een door iedereen begrepen taal er in de toekomst ook geen conflicten en oorlogen zouden zijn. Het idealisme uit de begintijd lijkt goeddeels verdwenen en vandaag de dag wordt het Esperanto wereldwijd nog maar door enkele tienduizenden mensen beoefend. Van Oostendorp gaat vooral in op de 'sociale geschiedenis' achter het Esperanto: waarom sprak het Esperanto zoveel idealisten en mensen uit de linkse hoek aan?

Reserveren gewenst
Toegang 5 Euro

Henrik Polaklaan 9
1018 CP Amsterdam
020 – 6241166