skip to main content

Lezingen 2001


Barbiers, L.C.J.

Auxiliary genoeg 'enough'. Taalkunde-in-Nederland (TIN-)dag, Universiteit Utrecht, 03-02-2001.

Syntactic Microvariation in Flanders and the Netherlands. Staff seminar Grammaticamodellen, Katholieke Universiteit Tilburg (KUB), Tilburg, 17-10-2001 (SAND).

Deriving speaker-oriented evaluative adverbs in Dutch: -erwijs, -weg, -genoeg. Third Mediterranean Meeting on Morphology, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 21-09-2001.

Fronting in imperative clauses. Imperative clauses in generative grammar, Universiteit Leiden, Leiden, 26-06-2001 (SAND).

Taal: aangeboren of aangeleerd? Vereniging van Gereformeerde Studenten Delft, Delft, 17-11-2001.

The SAND-project. Workshop Dialect Syntax in the Westgermania, Universität Freiburg, Freiburg, 29-11-2001 (SAND).

N-ellipsis, A-Agreement and pronominalization. Workshop Dialect Syntax in the Westgermania, Universität Freiburg, Freiburg, 30-11-2001 (SAND).
 

Bennis, H.J.

Agree, pro and imperatives. Workshop on Agreement, Universiteit Utrecht, 31-08-2001 (Agreementrelaties).

Tegengestelde krachten in taal. Oratie, Universiteit van Amsterdam, 13-09-2001.

Microvariatie en relatiefzinnen in het Nederlands. Lezingenreeks leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde, Universiteit van Amsterdam, 23-11-2001.

The battle between W and D in relative clauses. Workshop Dialect Syntax, Universiteit Freiburg, 30-11-2001 (SAND).

Bestaat het Nederlands? En zo ja, hoe lang nog? Lezingen ITS, Universiteit van Amsterdam (Scheikunde), 14-12-2001.
 

Berg, B.L. van den

Database bij de Morfologische Atlas van Nederlandse Dialecten. Taalkunde in Nederland (TIN-)dag, Universiteit Utrecht, 03-02-2001 (Morfologische Atlas van Nederlandse Dialecten).
 

Braak, J. van den

Straattaal in Amsterdam. VDW-dag, KUN, Nijmegen, 12-10-2001 (Straattaal en (groeps)identiteit in meertalig en multi-etnisch Amsterdam).

Straattaal. Presentatie onderzoeksplan. Vergadering van de wetenschapscommissie. Meertens Instituut, Amsterdam, 21-06-2001.
 

Bruin, M.J. de

Een profeet uit het Oosten: De liederen van Hendrik Niclaes. Symposium- Het Nederlandse lied tot 1600. Academiegebouw, Utrecht, 01-09-2001 (Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600).

Workshop/lezing Nederlandse Liederenbank. Symposium Het Nederlandse Lied tot 1600, Academiegebouw, Utrecht, 02-09-2001 (Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600).

Presentatie Nederlandse Liederenbank/Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600. Symposium Het Nederlandse Lied tot 1600, Koninklij-ke Nederlandse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, 17-10-2001 (Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600).

Presentatie onderzoeksplan. Vergadering van de wetenschapscommissie. Meertens Instituut, Amsterdam, 17-11-2001 (Smartlappen en Liedbladen).
 

Cornips, L.M.E.A.

De validiteit van syntactische elicitatietechnieken. Taalkunde-In-Nederland (TIN-)dag 2001, Universiteit Utrecht, 03-02-2001 (SAND).

Variationist approach and the generative programme. Syntax/Semantics seminar, UCLA (University of California of Los Angeles), Los Angeles, USA, 02-11-2001.

Auxiliary insertion and V2 in bilingual (first) language acquisition and ethnic varieties in Dutch. Psychobabble, UCLA, Los Angeles, 17-10-2001 (Straattaal en (groeps)identiteit in meertalig en multi-etnisch Amsterdam).

Ethnic varieties in relation to language acquisition: the case of auxiliary insertion. New Ways of Analyzing Variation (NWAV) 30, North Carolina State University, Raleigh, North-Carolina, USA, 13-10-2001 (Verbale complexen in het Nederlands van allochtone kinderen in een monolinguale en meertalige omgeving).

Syntactic variation, social distribution and parameters: Strange bedfellows?. Centre for Research in Linguistics (CRiL), University of Newcastle, Newcastle, U.K., 01-24-2001.

De interdisciplinariteit tussen taalvariatie en syntactische theorie: projecten. Presentatie onderzoek. Vergadering van de wetenschapscommissie. Meertens Instituut, Amsterdam, 21-06-2001.
 

Dibbits, H.C.

Wonen in de zeventiende en achttiende eeuw. Streekmuseum Krimpe-nerwaard, Krimpen aan de IJssel, 16-05-2001.

De dagelijkse leefwereld van de Doesburgers in de zeventiende en achttiende eeuw. Doesburg, 09-05-2001.

Detaillisten en de marketing van koffie en thee in Nederland, 1650-1850. Lezing gehouden door H. Nijboer op basis van een paper geschreven door H. Dibbits en H. Nijboer – Workshop Detailhandel, Antwerpen,
17-11-2001.

Feasts, festivals and the interplay between ethnic groups in a multi-ethnic urban neighbourhood. 7e SIEF-conferentie: Times, Places, Passages. Hongaarse Academie van Wetenschappen, Boedapest, 27-04-2001 (TCULT).

Vertrouwd bezit. Materiële cultuur in Doesburg en Maassluis 1650-1800. boekaanbieding Vertrouwd bezit, Maassluis, 08-03-2001.
 

Doelman, E.

Sprachen und Kulturen in einem niederländischen multikulturellen Viertel. Universiteit Bremen, 04-07-2001 (TCULT).

De boedelbank van het Meertens Instituut. Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 21-11-2001.
 

Efting Dijkstra, E.M.

Presentatie onderzoeksplan. Vergadering van de wetenschapscommissie. Meertens Instituut, Amsterdam, 17-11-2001 (Het dier als ritueel rekwisiet).

Volksritueel en dieren. Voorjaarsbijeenkomst van de Werkgroep Visuele Cultuur, Huizinga Instituut, Amsterdam, 08-06-2001 (Het dier als ritueel rekwisiet).

Ethnology and Visual Culture. Studiedag voor studenten Kulturwissenschaft uit Bremen, Meertens Instituut, Amsterdam, 17-07-2001 (Het dier als ritueel rekwisiet).
 

Gerritzen, D.

Voornamen in Friesland. Over Friese namen, patroniemen en meernamigheid. HSN-symposium Over Friese mensen, Leeuwarden, 23-02-2001.

Voornamen als basis van familienamen. Zesde Nederlandse Dialectendag, thema 'Dialecten en familienamen', Bilzen (België), 17-03-2001.
 

Goeman, A.C.M.

Wordfinal t-deletion in Dutch dialects. Structure, data and theoretical models. Taalkundig Colloquium, Universiteit van Groningen/ATW, Groningen, 26-01-2001 (Dialectal morphology and phonology: Inflection and sound system).

Morfologische condities op n-deletie in dialecten van Nederland. SymposiumTaal en Tongval, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, België, 09-11-2001 (Morfologische Atlas van Nederlandse Dialecten/Dialectal morphology and phonology: Inflection and sound system).
 

Grijp, L.P.

Zingende Zeeuwen. Zeeuws Genootschap, Veere, 21-04-2001.

Early Music in Europe. Sanggar Kua Etnika, Yogjakarta, 27-04-2001.

Music from the time of Rembrandt. Yayasan Music Center, Jakarta, 30-04-2001.

The Repertory of Dutch Songs until 1600. Oude Muziek Festival, Breziçe, Slovenië, 18-07-2001.

Van Druyventros tot Gedenck-clanck. Symposium Rederijkers: confor-misten en rebellen, Middelburg, 07-09-2001.

Het volkslied in de muziekgeschiedenis der Nederlanden. De blauwe salon, Den Haag, 16-09-2001 (Een muziekgeschiedenis der Nederlanden).

Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Stichting Rotterdam 750, Zuidland, 22-09-2001.

De constructie van een muziekgeschiedenis der Nederlanden. Minisymposium ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, Felix Meritus, Amsterdam, 28-09-2001 (Een muziekgeschiedenis der Nederlanden).

Laute und Cister in den Niederländen. Alte Musik Tage, Hans Eisler Hochschule für Musik, Berlijn, 26-10-2001.

Muziek uit de modder. Reuvens Archeologiedagen, Almere, 08-11-2001.

Der Cister von Sweelinck und Vermeer. Gitarre- und Cistersymposium, Kloster Michaelstein, Michaelstein, Duitsland, 16-11-2001.

Dutch music in the 17th century. Koninklijk Conservatorium, Den Haag, 21-11-2001.

De cither van Sweelinck en Vermeer. Luitdag, Nederlandse Luitvereniging, Utrecht, 01-12-2001.

Multimedia in Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden. HBO-raad, Breda, 20-11-2001 (Een muziekgeschiedenis der Nederlanden).

Multimedia in Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden. Geschiedenisdag, Tlburg, 24-11-2001 (Een muziekgeschiedenis der Nederlanden).

Onder de altijdgroene linde. Middeleeuwse liederen in de mondelinge overlevering. Het Nederlandse lied tot 1600, STIMU/Festival Oude Muziek/Meertens Instituut, Utrecht, 01-09-2001.
 

Ham, M.H. van der

Ethnic varieties in relation to language acquisition: the case of auxiliary insertion. New Ways of Analyzing Variation (NWAV) 30, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, USA, 13-10-2001 (Verbale complexen in het Nederlands van allochtone kinderen in een monolinguale en meertalige omgeving).

Henkes, B.

Volkstum en 'Volkstumpolitik' van de SS in Nederland en Vlaanderen. 48ste Nederlands-Vlaams Historisch Congres, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Gent, 26-05-2001 (Volkskundebeoefening in Vlaanderen en Nederland 1918-1945).

Silences across disciplines: Folklore Studies, Cultural Studies and History. 7e SIEF-conferentie: Times, Places, Passages. Hongaarse Academie van Wetenschappen, Boedapest, 25-04-2001 (Volkskundebeoefening in Vlaanderen en Nederland 1918-1945).

P.J. Meertens, initiatiefnemer van het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging. Terugblik en evaluatie van acht delen Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Amsterdam, 31-05-2001 (Volkskundebeoefening in Vlaanderen en Nederland 1918-1945).
 

Jansen, M.M.

De dialecten van Ameland en Midsland in vergelijking met het Stadsfries. Lezingen over afgeronde scripties, Vakgroep Taalkunde, Universiteit Leiden, Leiden, 02-02-2001 (Taal en identiteit op de Waddeneilanden).

De dialecten van Ameland en Midsland in vergelijking met het Stadsfries. Taalkunde in Nederland (TIN-)dag, Universiteit Utrecht, 03-02-2001 (Taal en identiteit op de Waddeneilanden).

De dialecten van Ameland en Midsland in vergelijking met het Stadsfries. Fryske Akademy, Leeuwarden, 17-05-2001 (Taal en identiteit op de Waddeneilanden).

Presentatie onderzoeksplan. Vergadering van de wetenschapscommissie. Meertens Instituut, Amsterdam, 17-11-2001 (Taal en identiteit op de Waddeneilanden).
 

Jongenburger, W.

Validiteit van syntactische elicitatietechnieken. Taalkunde in Nederland (TIN-)dag, Universiteit Utrecht, 03-02-2001 (SAND).

Mutual evaluations by Dutch, Turkish and Moroccan speakers. 34th SLE Meeting: Language Study in Europe at the Turn of the Millennium, Katholieke Universiteit Leuven, 29-08-2001 (TCULT).
 

Kuiper, W.Th.J.M.

Over het afschrijven van Aefgen en Ariadne: transcriptieproblemen in laat 16-eeuwse poëziealbums. Workshop/lezing. Het Nederlandse Lied tot 1600, STIMU/Festival Oude Muziek/Meertens Instituut, Academiegebouw UU, Utrecht, 02-09-2001 (Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600).
 

Margry, P.J.

Moderne devoties in Nederland en Italië. Internationale culturele vereniging de 'Orde van den Princen', Rome (Italië), 23-01-2001.

La terra di nessuno dei devoti. Forme di devozione informale nell'odierna Italia e nei Paesi Bassi. Nederlands Instituut te Rome, Rome (Italië), 29-01-2001.

De kunst van het pelgrimeren: spiritueel reizen en religieuze ervaringen in de 20e en de 21e eeuw. Euregio Kreis Borken/St. Kunst & Cultuur Overijssel, Symposium Spiritueel reizen vroeger en nu, Euregio Kreis Borken, Ambt Delden, 31-03-2001.

New transnational religious cultures: the networks and strategies of deviant devotions in contemporary Europe. 7e SIEF-conferentie: Times, Places, Passages. Hongaarse Academie van Wetenschappen, Boedapest, 24-04-2001 (Moderne devoties …).

Catholic and Ultramontane Representations during the Culture Wars in the Netherlands. Culture Wars in Europe, Saarbrücken, 16-06-2001.

Deviante devoties in hedendaags Europa. Etnologische verkenningen aan de rafelrand van de rooms-katholieke kerk. Vrije Universiteit, Amsterdam, 18-06-2001 (Moderne devoties …).

Methodische und analytische Probleme einer Totalinventarisation der Wallfahrtsstätten in den Niederlanden. La geografia dei santuari tra medioevo ed età moderna, Centro per gli studi storici Italo-Germanici/Istituto Trentino di Cultura, Trento, 31-05-2001.

Carolus Magnus en Padre Pio: modellen van heiligheid rond de millenniumwisseling. Heilige gedachtenis, Liturgisch Instituut, Tilburg, 19-12-2001.
 

Meder, Th.

Wie is er bang voor de boze wolf? Functie en betekenis van ijzingwekkende volksverhalen. Dies van de Rotterdamse studentenvereniging Histartes, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 12-02-2001. Zie ook: http://www.meertens.nl/medewerkers/theo.meder/bozewolf.html (Verhaalrepertoires en vertelcultuur).

Viruspaniek. E-mail-lore van Good Times tot Polleke den Hacker. Workshop 'Vertelcultuur in de Nieuwe Tijd', Meertens Instituut, Amsterdam, 14-11-2001. Zie ook: http://www.meertens.nl/medewerkers/theo.meder/viruspaniek.html (Verhaalrepertoires en vertelcultuur).

Viruspaniek. E-mail-lore van Good Times tot Polleke den Hacker. STDH, Het Internet als Bron, Meertens Instituut, Amsterdam, 16-11-2001 (Verhaalrepertoires en vertelcultuur).

'There were a Turk, a Moroccan and a Dutchman …' Narrative repertoires in the multi-ethnic neighbourhood of Lombok in the Dutch city of Utrecht', 7e SIEF-conferentie: Times, Places, Passages. Hongaarse Academie van Wetenschappen, Boedapest, 27-04-2001 (TCULT).
 

Oostendorp, M. van

Constructed language and linguistic theory. Hong Kong University, China, 06-03-2001 (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten).

Voicing assimilation in Utrecht Dutch. Taalkunde in Nederland (TIN-)dag, Universiteit Utrecht, 03-02-2001 (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten).

Three Accounts of the Velar Nasal in Dutch. Universität Leipzig, Duitsland, 09-05-2001 (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten).

Three accounts of the velar nasal in Dutch. Universität Potsdam, Duitsland, 10-05-2001 (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten).

Explaining the velar nasal in Dutch. Universiteit Leiden, 10-10-2001 (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten).

Dialectrenaissanceverschijnselen in Nederland. Freie Universität Berlin, Duitsland, 11-05-2001 (Dialectrenaissance).

The Velar Nasal as a Nuclear Nasal. Current Issues in Phonological Theory, Universitetet i Tromsø, Noorwegen, 09-06-2001 (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten).

De klank van Zeeland. Zeeuwse Dialectendag, Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek, Middelburg, 12-11-2001 (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten).

Bestaat het Nederlands? En zo ja, hoe lang nog? Universiteit van Amsterdam, 17-11-2001.
 

Roodenburg, H.W.

Dutch volkskunde around 1900. Or, Where did painting and mass tourism stop and where did ethnology begin? 7e SIEF-conferentie: Times, Places, Passages. Hongaarse Academie van Wetenschappen, Boedapest, 26-04-2001.

De lichamelijke welsprekendheid in de zeventiende-eeuwse Republiek: aspecten en ontwikkelingen. Taal, eer en ethiek in de zestiende en zeventiende eeuw, Katholieke Universiteit Leuven, 31-08-2001.

A Self-Effacing Nation: Religion, Ethnicity and the Nation-State in the Nineteenth- and Twentieth-Century Netherlands. Ethnicity and the Social Sciences, Universiteit Antwerpen, 09-05-2001.
 

Rooijakkers, G.W.J.

Lieve Valentijn. Valentijnsdag als (nieuwe) traditie: the local and the global. Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 14-02-2001.

Snackbar Van Gogh. Symposium 'Hoog verheven – laag bij de gronds', Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 02-03-2001.

Op zoek naar authenticiteit: het platteland als cultureel erfgoed. Milieu Educatiecentrum, Eindhoven, 15-03-2001.

Cultureel erfgoed in theorie en praktijk. Over een hedendaagse presentatie van het cultureel erfgoed, Cultuurcentrum Belgica & Stedelijke Musea, Dendermonde, 19-03-2001.

De beeldlore van volksprenten. Van Miniatuur tot film. Beeldmateriaal als bron voor het historisch onderzoek, Universiteit Antwerpen, 24-03-2001.

Anno Santo 2000: instrumentalizing the past in the Vatican. 7e SIEF-conferentie: Times, Places, Passages. Hongaarse Academie van Wetenschappen, Boedapest, 24-04-2001.

Religie als heilig spel. Achelse Kluis, Achel, 14-05-2001.

Vreemd, zo'n eigen museum. Integratie van kunst en geschiedenis in het Rijksmuseum, Rijksmuseum, Amsterdam, 18-05-2001.

Zwarte folklore in Brabant. Volksgerichten in de plattelandssamenleving. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, 's-Hertogenbosch, 21-05-2001.

Anno Santo 2000: het heilig jaar en de Vaticaanse archieven. Heemkundige studiekring, Eindhoven, 31-05-2001.

De culturele biografie van Noord-Brabant. Symposium Erfgoed spreekt. Omtrent een culturele biografie van de regio, Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed, Tongeren, 20-06-2001.

Ethnofiction. The representation of European Ethnology in a Great Dutch Novel: Het Bureau of J.J. Voskuil. Ludwig-Uhland Institüt für Empirische Kulturwissenschaft, Tübingen, 28-06-2001.

Ein niederländische Erfolgsroman und die Volkskunde. Het Bureau von J.J. Voskuil. Institüt für Kulturanthropologie/Volkskunde der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, 04-07-2001.

Nieuwe ontwikkelingen en tendenzen in het Nederlandse museumbestel. Ministerie van OC&W, Zoetermeer, 11-09-2001.

Van de kaart. Cultureel erfgoed als confrontatie. Oratie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 13-09-2001.

Mindscapes: the cultural biography of landscape in a complex world. 33. DGV-Kongress 'Komplexe Welt. Kulturelle Ordnungssysteme als Orien-tierung', Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Jena, 27-09-2001.

Wat is er aan de hand met het Brabantse land? Meierijsche museumboerderij, Bernheze, 05-10-2001.

De plattelandsziel: pastorale puurheid. 'Het platteland als locus van authenticiteit'. Workshop/lezing. Symposium 'Ons eigen Arcadië', Vereniging Geschiedenis Beeld en Geluid, Amsterdam, 02-11-2001.

De schaal van de vrije tijd: de paradoxale tegenbeweging. 'De schaal van de vrije tijd. Congres over verschuivende schaalniveau's', Vereniging voor de vrijetijdssector, Rotterdam, 07-11-2001.

Een nieuwe legitimiteit voor kleine musea? Jubileumviering Reinwardt Academie Amsterdam, Reinwardt Academie, Amsterdam, 16-11-2001.

Schaalvergroting: tot (w)elke prijs? Contactdag GOC, Gelders Oudheidkundig Contact, Nijmegen, 17-11-2001.

Migrants and the Cultural Biography of a Region. Management of Cultural Heritage in Europe, Vlaamse Gemeenschap, Antwerpen, 19-11-2001.

De culturele biografie van de stad: relaties tussen kunst, cultuur en technologie. Afscheidssymposium Ab Hofstee, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Eindhoven, Eindhoven, 23-11-2001.

'Things'. 'The Future of the Religious Past: elements and forms of faith for the 21st century, NWO, Den Haag, 01-11-2001.

Historisch besef in een multiculturele samenleving. Nationale Geschiedenisdag, Koninklijk Historisch Genootschap & Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Tilburg, 24-11-2001.

Volkenkunde – antropologie – etnologie en de museale representatie. Museumdebat: Zijn er nog volkenkundige musea in Nederland?, Antropologische Beroepsvereniging CA/SNWS, Arnhem, 01-12-2001.

Uit volle borst terug in de tijd. Het Brabantse volkslied: folklore en identiteit, Theater De Vorst, Tilburg, 09-12-2001.
 

Veldhorst, N.H.H.

Beloved Rituals. Sacrificial Ceremonies and Music in Dutch Renaissance Drama. Liturgy, Magic and Ritual in Early Modern Music Theater, University of Turku, Turku (Finland), 10-09-2001 (Muziek op het Nederlands toneel van de zeventiende eeuw).

Geliefde Rituelen. Muzikale offerplechtigheden in het Nederlands Renaissancetoneel. Amsterdams Centrum voor de Gouden Eeuw, Lezingencyclus, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 06-12-2001 (Muziek op het Nederlands toneel van de zeventiende eeuw).

Tussen Aanrecht en Katheder. Dameslezing bij het 185-jarig bestaan van Diversa Sed Una. Jubileum Diversa Sed Una (literaire vereniging uit Dordrecht), Utrecht, 22-09-2001 (Muziek op het Nederlands toneel van de zeventiende eeuw).