skip to main content

Lezingen 2002


Barbiers, L.C.J.

Fruit flies, hippos and syntactic microvariation. TIN-dag (Algemene Vereniging voor Taalwetenschap), Universiteit Utrecht, Utrecht, 26-01-2002.

Variation in ONE-insertion and the syntax of DP. Universiteit Leiden, 20-03-2002. (SAND)

Microvariation in the Syntax of ONE Insertion. GLOW Colloquium 25 (2002), Meertens Instituut en Universiteit Utrecht, Amsterdam, 09-04-2002.

Variatie in de morfosyntaxis van 'één'. Taal en Tongval Colloquium, Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 08-11-2002.
 

Bennis, H.J.

Kom jij ook maar naar die lezing! Het subject in Nederlandse imperatieven. Universiteit Groningen, Groningen, 11-01-2002. (Agreementrelaties)

Onderzoekscholen in de Geesteswetenschappen. KNAW Afdeling Letterkunde, Amsterdam, 28-02-2002.

Relative pronouns in Dutch and German: D or W. Leipzig, 19-06-2002. (Agreementrelaties)

Waarom taalkundigen niet kunnen schrijven. Toespraak vanwege nominatie voor de LOT-prijs. Taalgala, LOT, Utrecht, 11-10-2002.

Over de theoretische relevantie van syntactische variatie. Symposium Taal en Tongval, KANTL, Gent, 08-11-2002.

Naamkunde als discipline. Naamkunde Symposium, Meertens Instituut, Amsterdam, 22-11-2002.

On Wh-movement and On Binding in Relatives. Universiteit Utrecht/Leiden, Utrecht, 13-12-2002. (Agreementrelaties)
 

Berg, B.L. van den

Dutch Diminutives: Deventer and beyond. Morfologiedagen, Meertens Instituut, Amsterdam, 12-12-2002. (Dialect morfologie en fonologie)
 

Boerrigter, R.

Identity reflecting business names. Introduction to a research project on modern Dutch urban toponyms. International Congress of Onomastic Sciences, ICOS / Uppsala University, Uppsala, Zweden, 23-08-2002. (Urbane toponiemen)

Vorstellung des Dissertationsprojektes "Microtoponymen in den Niederlanden". Zweites Treffen der IDUN-Gruppe, Regensburg, Duitsland, 11-10-2002. (Urbane toponiemen)
 

Brok, H.T.J.M.

Volksnaamgeving van planten. Boekpresentatie Woordenboeken van de Vlaamse, Brabantse en Limburgse dialecten, Museum 'De ghulden Roos', Roosendaal, 04-10-2002. (Woordenboeken van de Vlaamse, Brabantse en Limburgse Dialecten (WVD, WBD, WLD))
 

Brouwer, L.S.G.B.

Grinding one's teeth. Linkage of surnames in the Database of Surnames in The Netherlands. 21st International Congress of Onomastic Sciences, Uppsala, Zweden, 23-08-2002.
 

Bruin, M.J. de

Levensliederen en smartlappen in Amsterdam. Jaarvergadering Nederlandse Vereniging voor Muziekbibliothecarissen, Amsterdams Archief, Amsterdam, 19-05-2002.
 

Cornips, L.M.E.A.

De consumptieve datief-constructie als 'hij drinkt zich een biertje' in het Heerlens, Maastrichts en het Spaans. VDW-dag, Rijksuniversiteit Gent, 09-11-2002. (Regional Dialect research: Limburg)

Issues of grammaticality tasks in non-standard varieties. Conflicting Rules; conference University of Potsdam, New Palais Campus, Potsdam, Germany, 23-10-2002. (SAND)

The Dutch Syntactic Dialect Atlas: Methodology and Microvariation. Methods XI: International Conference on Methods in Dialectology, University of Joensuu, Joensuu, Finland, 05-08-2002. (SAND)

Acquiring the syntax of beaucoup at a distance as a bilingual child: an experimental study. Lezing i.sm. A. Hulk en J. Peet. Linguistic Symposium on Romance Languages 32, Toronto, Canada, 19-04-2002.

The parameter approach and variable rule: a case study of the Limburg dialects. Sociorap, Stanford University, Stanford, USA, 04-02-2002. (Regional Dialect research: Limburg)

Argument reduction and aspectuality in Limburg/Heerlen Dutch and Romance constructions. Department of Linguistics, UCLA, Los Angeles, 25-01-2002. (Regional Dialect research: Limburg)
 

Dibbits, H.C.

Wonen in Maassluis in de zeventiende en achttiende eeuw. Naar aanleiding van de tentoonstellling 'Maassluis toen en nu'. Maassluis, 26-05-2002.

Culturele uitwisseling en processen van integratie in Lombok. Congres 'Culturele bagage. Geschiedenis en overdracht in perspectief', Het Historisch Platform, Vereniging voor Vrouwengeschiedenis (VVG) en Stichting Vrouwengeschiedenis van de vroegmoderne tijd. Utrecht, 12-10-2002. (TCULT)
 

Gerritzen, D.

First names of immigrants in the Netherlands. International Congress of Onomastic Sciences 21, SOFI (Språk- och folkminnesinstitutet, Institute for Dialectology, Onomastics and Folklore Research), Uppsala, Zweden, 23-08-2002. (TCULT)
 

Goeman, A.C.M.

Morphology and Wordfinal N-deletion in Dutch Dialects. 4-11 augustus. Methods in Dialectology XI, University of Joensuu, Joensuu, 04-08-2002. (Dialect morfologie and fonologie)

Adjectiefflectie en N-deletie in Nederlandse dialecten. Morfologiedagen 2002 – Morfologische Microvariatie, Meertens Instituut, Amsterdam, 12-12-2002. (Dialect morfologie and fonologie)
 

Grijp, L.P.

Van Hadewijch tot Hazes. Oratie ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, faculteit der Letteren; leerstoel Nederlandse liedcultuur in heden en verleden, gevestigd door de stichting Meertens' Externe Activiteiten. Universiteit Utrecht, Utrecht, 31-01-2002. (Traditie en vernieuwing)

Het Nederlandse lied van Hadewijch tot Hazes. Studentenvereniging Neerlandistiek, Universiteit Leiden, Leiden, 05-02-2002. (Traditie en vernieuwing)

Muziek onder witkalk. Over de reconstructie van het Maastrichts liedboek. Vereniging voor Muziektheorie, Zwolle, 15-03-2002.

Utrecht in liedjes. Culturele boottocht, Stichting Literaire Activiteiten, Utrecht, 12-05-2002.

The cittern of Sweelinck and Vermeer. Muziekarcheologie, International Study Group on Music Archaeology, Michaelstein, Duitsland, 09-06-2002.

De muzikale constructie van water. Opening tentoonstelling rond de Zuiderzeeballade, Zuiderzeemuseum, Enkhuizen, 22-10-2002.
 

Haslinger, I.M.

The absentive construction in Dutch, Frisian and the Low saxon dialects. Console XI, Universiteit van Padova, Padova, 05-12-2002. (SAND)

Zinnen in het domein van een voorzetsel. Meertens Instituut, Amsterdam, 25-04-2002.
 

Helsloot, J.I.A.

Zwarte Piet en zijn verdriet. Ritueel en visuele cultuur in Nederland rond het midden van de 19e eeuw. Vrije Universiteit, Amsterdam, 21-10-2002. (Historische feestcultuur in Nederland)

Beeldvorming over het sinterklaasfeest in Nederlands-Indië. Het Indisch Huis, Den Haag, 07-12-2002. (Historische feestcultuur in Nederland)

Schalen van sociabiliteit. Het sinterklaasfeest op Java (Nederlands-Indië) 1870-1941. Studiemiddag verenigingsleven, Huizinga Instituut, Amsterdam, 13-12-2002. (Historische feestcultuur in Nederland)
 

Henkes, B.

Het echtpaar Van der Ven-Ten Bensel en hun onbegrensd vertrouwen in de beschavende kracht van 'de' volkscultuur. Volkskunde, vaderlandsliefde en levensverhalen, Meertens Instituut i.s.m. UFSIA, Amsterdam, 13-09-2002.
 

Hinskens, F.L.M.P.

Patterns of segmental modification in consonant inventories: contrastive versus redundant systems. In samenwerking met J. van de Weijer (Universiteit Leiden). Linguistics and phonetics 2002 (LP 2002), Meikai University, Urayasu, Japan, 06-09-2002. (Segmentstructuur en -modificatie)

Deletieprocessen in lecten en dochtertalen van het Nederlands. Meertens Instituut, Amsterdam, 17-05-2002. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)

Ubach over Worms. Bouwstenen voor de sociolinguïstische biografie van een dorpsgemeenschap die er nooit één geweest is. Meertens Instituut, Amsterdam, 19-12-2002. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)
 

Jansen, M.M.

Dialectkwaliteit op een eiland. TIN-dag, Universiteit Utrecht, Utrecht, 26-01-2002. (Taal en identiteit op de Waddeneilanden)

Two dialects between Dutch and Frisian: a mixed identity. International Conference on Methods in Dialectology, University of Joensuu, Joensuu, 05-08-2002. (Taal en identiteit op de Waddeneilanden)
 

Jongenburger, W.

Language attitudes in the multi-ethnic society: based on ethnic origin of the speaker, or on command of language? 4th European Social Science History Conference, Den Haag, 02-03-2002. (TCULT)

Linguistic and cultural exchange in a multi-ethnic neighbourhood in The Netherlands. Sociolinguistics Symposium 14, Workshop Sociolinguistic Challenges and Opportunities, Gent, 05-04-2002. (TCULT)
 

Kuiper, W.T.J.M.

Lunette van Brabais. Over de eigennamen van bijpersonen in de Middelnederlandse epiek. Symposium De naamkunde als interdisciplinaire wetenschap, Meertens Instituut, Amsterdam, 22-11-2002.
 

Margry, P.J.

De eik en Sint Willibrord: historische en etnologische kanttekeningen rond het vellen van bosschages in het religieuze cultuurlandschap van Nederland. De inheemse erfenis, Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Amersfoort, 14-03-2002.

Persoonlijke altaren en heiligdommen als resultante van geïndividualiseerde en geprivatiseerde religiositeit. Materieel Christendom, RUG, Groningen, 07-03-2002. (Moderne devoties)

Volkskunde en volkscultuur als integraal onderdeel van erfgoedbeleid. Cultureel Erfgoed, Antwerpen, 31-05-2002.

New religious cultures in the Netherlands and the Western World: the influence of transnational networks of contemporary devotions on mainstream religion. Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies, Ann Arbor, Michigan, 08-06-2002. (Moderne devoties)

Vormen van katholieke zelforganisatie. Katholieken en openbaarheid in de 19e eeuw, RUG, Instituut voor Geschiedenis, Groningen, 13-06-2002.

De kortstondige heiligheid van Pim Fortuyn; constructie van een heilige. Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing, Universiteit van Tilburg, Tilburg, 27-11-2002. (Modellen van heiligheid)
 

Meder, Th.

Verzamelaar G.J. Boekenoogen (1868-1930) en de Volksverhalenbank. Meertens Instituut, Amsterdam, 01-02-2002. (De Nederlandse Volksver-halenbank)

De ventielfunctie van het moderne volksverhaal. Over alledaags onbehagen en collectieve trauma-verwerking. 'Alledaags is niet gewoon', Huis van Alijn/RU Gent, Gent, 14-06-2002. (Verhaalrepertoires en vertelcultuur)

'To Believe or Not to Believe… The Crop Circle Phenomenon in the Netherlands'. 20e internationale congres van de International Society for Contemporary Legend Research, University of Sheffield, Sheffield, 25-07-2002. (Vertellingen van de Nieuwe Tijd)

'There were a Turk, a Moroccan and a Dutchman…' Narrative repertoires in the multi-ethnic neighbourhood of Lombok in the Dutch city of Utrecht. 'Erzählen zwischen den Kulturen' (DGV), Universität Augsburg, Augsburg, 02-09-2002. (TCULT)
 

Oostendorp, M. van

Morphological recoverability in dialects of Dutch. 10th Manchester Phonology Meeting, University of Manchester, Manchester, Engeland, 23-05-2002. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)

Uitzonderingen op final devoicing. Morfologiedagen, Meertens Instituut, Amsterdam, 12-12-2002. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)
 

Ramstedt, M.

Empowering the Self – The Authority of Transformative Experience & New Forms of Religiosity in Secularized Dutch Society.

Annual CESNUR Conference, University of Utah and Brigham Young University, Salt Lake City, USA, 22-06-2002. (Detraditionalisering)

Department of Religious Studies, University of Colorado at Boulder, Boulder, Colorado, USA, 24-06-2002. (Detraditionalisering)
 

Roodenburg, H.W.

Becoming a Dutch patrician: the eloquence of the body. University of Austin, Austin, USA, 07-06-2002.

Becoming a Dutch patrician: body and memory in the Dutch Republic. Universität Konstanz, Konstanz, Duitsland, 25-05-2002.
 

Rooijakkers, G.W.J.

Sporen van erfgoed? De culturele biografie van het landschap. Vereniging Archeologische Werkgroep 't Oude Slot, Veldhoven, 15-01-2002.

Musealisering en ontmusealisering: de locus van cultureel erfgoed. Salon de Museologie, Reinwardt Academie, Amsterdam, 08-02-2002.

Erfgoed en culturele amnesie. Instituut Collectie Nederland, Amsterdam, 28-03-2002.

De musealisering van het platteland. Afdeling Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, 03-04-2002.

Recente ontwikkelingen in de Nederlandse etnologie. Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 09-04-2002.

Het weer in de onbeslagen spiegel. Boekpresentatie Els Coppens-van de Rijt, Missiehuis Sint Willibrord, Deurne, 14-04-2002.

Gemeenschappelijke toegang tot informatie: erfgoedbrede initiatieven. Online conferentie, Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Rotterdam, 17-04-2002.

Bekkers en Brabant. Bekkers in beeld, Stichting standbeeld bisschop Bekkers, Sint-Oedenrode, 20-04-2002.

Het landschap als antiruimte: de culturele biografie van woeste gronden. De taal van het landschap: constructie, esthetiek en erfgoed, Huizinga Instituut, Lochem, 16-05-2002.

Ritual violence – Violent rituals. The physics of early-modern malevolent. Zeichen, Rituale, Werte. Symbolische Kommunikation vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Münster, Duitsland, 25-05-2002.

Erfgoed in overvloed. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), Amersfoort, 04-06-2002.

Het platteland revisited. De wonderlijke avonturen van een cliché. Alledaags is niet gewoon. Een symposium over actuele volkscultuur, Koning Boudewijn Stichting, Gent, België, 14-06-2002.

Waste of Time? Cultural Biographies and Re-Membering. XIV FIRT/IFTR World Congress Theatre and Cultural Memory. The Event Between Past and Future, International Federation of Theatre Research, Amsterdam, 01-07-2002.

Rees Diepen, een betrokken en onzichtbare fotografe. Limburgs Museum, Venlo, 23-08-2002.

Etniciteit en regionale cultuur, oftewel: hoe ziet een buitenstaander Twente? Hoezo typisch Twents?, Van Deinse Instituut, Enschede, 28-09-2002.

Een land met krachtige beelden. De visuele cultuur van het dorp. Nederlands Architectuur Instituut, Rotterdam, 03-11-2002.

Etnologie en erfgoed: de musealisering van het dagelijks leven. The Challenge of Heritage: Cultural Policy, Tourism, Museums, Instituut voor Culturele Studies Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 14-11-2002.

De culturele biografie van het landschap, co-referaat bij de paper van E.H. Karel. Belvedere en de geschiedenis van de groene ruimte, Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut (NAHI), Hoevelaken, 15-11-2002.

Eigenaardig: etnische representaties van het zelf. Constructie van iden-titeiten: instrumentalisering van literatuur, geschiedenis en volkskunde, UFSIA, Antwerpen, België, 22-11-2002.

De culturele biografie van de regio als museaal concept. Gastcollege in het kader van de cursus Museum en Samenleving, Reinwardt-Academie, Amsterdam, 06-12-2002.

Het ritueel van de nieuwjaarsbrief. Kunst- en Heemkundemuseum Hofke van Chantraine, Turnhout, België, 13-12-2002.

De leugen regeert. Münchhausiaden en vertelcultuur. Theater Bis, 's-Hertogenbosch, 21-12-2002.

Feestelijke Fakelore. Rijksmuseum, Amsterdam, 27-12-2002.
 

Veldhorst, N.H.H.

Klaagzang achter de tralies. De verhouding tussen opera en toneel in de zeventiende eeuw. Nederlands Instituut, Rome, Italië, 23-04-2002.

Zingend eerbetoon aan de goden. Muziek in het Amsterdams toneel van de zeventiende eeuw. Huizinga Instituut, Amsterdam, 15-05-2002.