skip to main content

Lezingen 2003


Barbiers, L.C.J.

'Focus Particle Doubling.' TIN-dag, AVT, Utrecht, 01-02-2003.

'Variation at the End: Theoretical restrictions on geographic and individual word order variation in Dutch three-verb clusters.' ICLaVE 2, Universiteit van Uppsala, Uppsala, Zweden, 13-06-2003. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND))

'Taal en Denken.' Vereniging van Gereformeerde Studenten Utrecht, Utrecht, 26-08-2003.

'Generalized Focus Particle Doubling.' 18th Comparative Germanic Syntax Workshop, University of Durham, Durham, UK, 20-09-2003.

'Obligatory Focus Scrambling.' Scrambling workshop, Universiteit Leiden, Leiden, 30-10-2003.
 

Bennis, H.J.

'Pronoms de la deuxième personne en néerlandais: contrastes en forme et en interprétation.' Pronoms de deuxième personne et formes d'adresse dans les langues d'Europe, Parijs, Frankrijk, 07-03-2003. (Agreementrelaties)

'De wankelmoedigheid van de tweede persoon.' Colloquium Nederlandse Taalkunde UvA, Nederlandse Taalkunde UvA, Amsterdam, 02-06-2003.
 
'Variation in Inflection.' Workshop Variflex, Meertens Instituut, Amsterdam, 21-08-2003. (Agreementrelaties)
 
'The Syntactic Atlas of Dutch Dialects.' ESF-workshop on Syntactic Microvariation, Padua, Italië, 11-09-2003. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND))
 
'De Nederlandse Talen.' Symposium 'Waar gaar het Nederlands naartoe?', Amsterdam, 03-10-2003.

'Se eige is beter dan zichzelf.' Taal en Communicatie (UvA), Amsterdam, 14-11-2003. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND))
 

Berg, B.L. van den

'Les pronoms de 2e personne dans les dialectes néerlandais, flamands et frisons.' Pronoms de deuxième personne et formes d'adresse dans les langues d'Europe, Instituto Cervantes de Paris, Parijs, Frankrijk, 07-03-2003. (Dialectmorfologie en -fonologie: inflectie en klanksysteem)

'Altijd al willen weten waar t wordt ingeslikt en waar wepsen vliegen?' Zevende Nederlandse Dialectendag, Stichting Nedrlandse Dialecten, Middelburg, 22-03-2003. (GTR-project Databank Dialectdata, gebaseerd op geluidsopnamen)

'Demonstratie Goeman-Taeldeman-Van Reenen databank en gebruikersschil.' Meertens Instituut, Amsterdam, 26-03-2003. (GTR-project Databank Dialectdata, gebaseerd op geluidsopnamen)

'Plaatsbepaling Kloeke-tabel.' Workshop Veldnamen, Meertens Instituut, Amsterdam, 25-04-2003. (Grondkaart dialect- en etnologiecartografie)
 
'Dynamic Dialectology in the 21st Century. The Morphology and Phonol-ogy of Dutch, Flemish and Frisian Dialects.' Plenary Lecture. 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Universiteit van Riga / International Society of Dialectologists and Geolinguists, Riga, Letland, 28-07-2003. (GTR-project Databank Dialectdata, gebaseerd op geluidsopnamen)
 
'Symbolic Maps for everyday Use.' 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Universiteit van Riga / International Society of Dialectologists and Geolinguists, Riga, Letland, 31-07-2003. (GTR-project Databank Dialectdata, gebaseerd op geluidsopnamen)
 
'Diminutives in 613 Dutch Dialects – Pée 1936 revisited.' 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Universiteit van Riga / International Society of Dialectologists and Geolinguists, Riga, Letland, 31-07-2003. (Dialectmorfologie en -fonologie: inflectie en klanksysteem)
 
'Phonology and Morphology of Dutch and Frisian Dialects in 1.1 million transcriptions; presentation of CD-Rom.' Presentatie voor de Wetenschaps Commissie van het Meertens Instituut/KNAW. Meertens Instituut, Amsterdam, 07-11-2003. (GTR-project Databank Dialectdata, gebaseerd op geluidsopnamen)
 

Boerrigter, R.

'Naamgeving binnen de openbare ruimte. Een onderzoek naar het belang van de betekenis bij de vorming van namen binnen de openbare ruimte en het functioneren ervan in de hedendaagse taal.' Vergadering van de wetenschapscommissie, Meertens Instituut, Amsterdam, 20-06-2003. (Urbane toponiemen)
 

Cornips, L.M.E.A.

''Ik ga je zien!' De verwerving van het hulpwerkwoord gaan en OV/VO-volgorde in de bijzin bij jonge monolinguale en bilinguale kinderen.' De Vierde Sociolinguistische Conferentie, Lunteren, 25-03-2003. (Etnisch Nederlands)
 
'Corporate identity en metaforen.' Communicatiewetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam, 25-04-2003. (Gedeelde betekenissen van alternatieve spiritualiteit en de corporate identities van Nederlandse ondernemingen)
 
'A sociolinguist's approach to the study of shared lexicon of alternative spirituality and corporate culture.' Alternative Spiritualities and New Age Studies Conference, The Open University, Milton Keynes, United Kingdom, 30-05-2003. (Gedeelde betekenissen van alternatieve spiritualiteit en de corporate identities van Nederlandse ondernemingen)
 
'The nature of sociolinguistic syntactic variation.' Second International Conference On Language Variation In Europe, Uppsala University, Uppsala, Zweden, 14-06-2003. (Etnisch Nederlands)
 
'Contact-induced varieties, syntactic variation and methodology.' ESF, European Dialect Syntax, University of Padua, Padua, 12-09-2003. (Syntactische Atlas van Nederlandse Dialecten (SAND))
 
'The boundaries between child L2 and (2)L1: DO-support in child Dutch.' University of Edinburgh, Edinburgh, UK, 19-09-2003.
 
'Syntactic variation and optional structures in an intermediate speech repertoire.' Staff Seminar, Universiteit van Tilburg, Tilburg, 16-10-2003.
 
'Straattaal.' Wetenschapsdag, Meertens Instituut, Amsterdam, 19-10-2003. (Etnisch Nederlands)
 
'The boundaries between child L2 and (2)L1: DO-support in child Dutch. Interface issues in L1 and L2 acquisition.' Modular Interaction in Acquisition, Vrije Universiteit, Amsterdam, 24-10-2003.
 
'The nature of sociolinguistic syntactic variation: the case of streetlanguage and ethnolects.' RUG, Groningen, 31-10-2003. (Etnisch Nederlands)
 
'De Taalmeter 1: nieuwe dialecten van het Nederlands.' UvA, Amsterdam, 22-11-2003. (Etnisch Nederlands)
 
'De Taalmeter 2: straattaal en de 'zingende kaart'.' De "Taalmeter" is een initiatief van de samenstellers ter introductie van het onderwijsprogramma van de UVA-Letteren (zie ook website). UvA, Amsterdam, 22-11-2003. (Jongerentaal en straattaal)
 

Dibbits, H.C.

'De boedelbeschrijving als gesloten vondst.' Symposium Archeologie & Theorie, Vrije Universiteit, Amsterdam, 10-01-2003. (Databank materiële cultuur)

'Migratie en Materiële Cultuur. Overdenkingen bij de start van een groot onderzoeksproject.' Culturele diversiteit in Cultureel Erfgoed, Brussel, België, 28-03-2003. (Migratie en materiële cultuur)

'Migratie en Materiële cultuur. De interieurs van twintigste-eeuwse migranten en hun nakomelingen.' Plenaire bijeenkomst van de werkgroepen van het project Cultureel Erfgoed Minderheden, Meertens Instituut, Amsterdam, 11-04-2003. (Migratie en materiële cultuur)
 

Dijk, M.B.G. van

'Sint Maarten, Sint Maarten. Over de samenhang tussen Sint Maartens-, Sinterklaas-, bedel- en kinderliederen.' Jaarvergadering Vereniging van Vrienden Martinikerk, Groningen, 29-03-2003.
 

Doelman, E.

'De boedelbank van het Meertens Instituut.' Werkcollege Materiële Cultuur, Vrije Universiteit/Meertens Instituut, Amsterdam, 14-10-2003.

'Een dag voor alles en iedereen. De plaats van de themadag op de kalender.' Wetenschapsdag, Meertens Instituut, Amsterdam, 19-10-2003.

'Genealogie en Regionale Geschiedenis. Boedelbeschrijvingen als bron.' Nederlandse Genealogische Vereniging, Den Helder, 28-11-2003.
 

Efting Dijkstra, E.M.

'Fieldwork USA: Decoy Case Study.' Universiteit van Amsterdam i.s.m. het Meertens Instituut, Amsterdam, 21-10-2003. (Het dier als ritueel rekwisiet)
 

Gerritzen, D.

'First Names in Western Europe.' Names – National Identity, Nationalism, Universiteit van Zadar (Kroatië), Zadar, Kroatië, 11-07-2003.
 

Goeman, A.C.M.

'Adjectival Flexion and n-deletion in the Dialects of the Netherlands. The role of Morphology in a Phonological Process.' 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, University of Riga, Riga, 28-07-2003.
 
'Dynamic Dialectology in the 21st Century. The Morphology and Phonol-ogy of Dutch, Flemish and Frisian Dialects.' Plenary Lecture. 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Universiteit van Riga / International Society of Dialectologists and Geolinguists, Riga, Letland, 28-07-2003. (GTR-project Databank Dialectdata, gebaseerd op geluidsopnamen)
 
'Phonology and Morphology of Dutch and Frisian Dialects in 1.1 million transcriptions; presentation of CD-Rom.' Presentatie voor de Wetenschaps Commissie van het Meertens Instituut/KNAW. Meertens Instituut, Amsterdam, 07-11-2003. (GTR-project Databank Dialectdata, gebaseerd op geluidsopnamen)
 
'Dutch Dialectology. New technologies, new questions.' Onzè Colloquí Lingüístic de la Universitat de Barcelona: Noves Tecnologies Aplicades a la Dialectologia. Universitat de Barcelona, Barcelona, Spanje, 15-12-2003. 
 

Grijp, L.P.

'Het gezongen lied in de literatuur.' Symposium Mondige jeugdliteratuur, Universteit van Tilburg, Tilburg, 15-01-2003. (Traditie en vernieuwing in de Nederlandse liedcultuur)

'Het lied van Heer Halewijn.' HOVO, Utrecht, 26-02-2003. (Traditie en vernieuwing in de Nederlandse liedcultuur)

'Het volkslied in de Nederlandse muziek.' Rotaryclub Utrecht, Utrecht, 07-03-2003. (Traditie en vernieuwing in de Nederlandse liedcultuur)

'De Friese Nachtegaal.' Symposium De Friese cultuur in de eeuw van Gysbert Japix, werkgroep De zeventiende eeuw, Fryske Akademy, Leeuwarden, 28-08-2003. (Dialectrenaissance)
 

Ham, M.H. van der

''Ik ga je zien!' De verwerving van het hulpwerkwoord gaan en OV/VO-volgorde in de bijzin bij jonge monolinguale en bilinguale kinderen.' De Vierde Sociolinguistische Conferentie, Lunteren, 25-03-2003. (Etnisch Nederlands)
 
'Transcriberen in PRAAT en het SAND-project.' Transcriptieworkshop, Meertens Instituut, Amsterdam, 03-12-2003. (Methodologie en veldwerk)
 

Helsloot, J.I.A.

'Sinterklaas en Kerstmis in Nederlands-Indië, c. 1870-1941.' Pasar Malam Besar, Den Haag, 22-06-2003, Voorburg; 19-10-2003, Leidschendam; 07-11-2003. (Historische feestcultuur in Nederland)

'Nikolausfest und nationale Identität in Holland.' Deutsches Institut, Abtei-lung Kulturanthropologie/Volkskunde, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, Duitsland, 17-12-2003. (Historische feestcultuur in Nederland)
 

Hinskens, F.L.M.P.

'n-Tilgung in ripuarischen Dialekten des Niederländischen. Interne und externe Konditionierung, phonologische und soziolinguistische Aspekte.' Deutscher Sprachatlas en Institut für germanistische Sprachwissenschaft, Philips-Universität, Marburg, Duitsland, 24-01-2003. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)
 
'Patterns of segmental modification in consonantal inventories; contrastive vs redundant systems and phonology vs phonetics.' TIN-dag, Algemene Vereniging voor Taalwetenschap, Utrecht, 01-02-2003. (Segmentstructuur en -modificatie)
 
'Segmental modification. Distribution, status and economy.' Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spanje, 06-05-2003. (Segmentstructuur en -modificatie)
 
'Dialectgrenzen, taalgrenzen en staatsgrenzen.' Symposium 'Sprache an der Grenze', KU Nijmegen & Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Venlo, 16-05-2003.

'Local dependence between dialect features; a blind angle in variation studies.' ICLaVE 2, Uppsala, Zweden, 12-06-2003. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)
 
'Segmental modification. Distribution, status and economy.' Taalkunde (Staff seminar Grammatical Models Group, CLS), Universiteit Tilburg, Tilburg, 11-09-2003. (Segmentstructuur en -modificatie)
 

Horst, H. van der

'It's not Dutch to close the curtains.' Visual symbolism on the treshold between the public and the private realm in a multi-ethnic neighborhood in the Netherlands. International Visual Sociology Association, Southampton, Engeland, 09-07-2003. (Migratie en materiële cultuur)

'Is there room for ethnic self representation in multiculturalism: examples drawn from festivals and neighborhood initiatives.' Civic engagement and identity politics of particularly underrepresented migrants, Metropolis, Wenen, Oostenrijk, 16-09-2003. (Migratie en materiële cultuur)

'Multicultureel bouwen.' Bouwen en wonen, ISIM/ Felix Meritis, Amsterdam, 23-10-2003. (Migratie en materiële cultuur)

'Material culture of poverty.' Etnologisch Colloquium, Meertens Instituut en UvA, Amsterdam, 09-12-2003. (Migratie en materiële cultuur)
 

Jansen, M.M.

'Dialectverlies in de morfologie van het Amelands.' TIN-dag, Universiteit Utrecht, 01-02-2003. (Taal en identiteit op de Waddeneilanden)
 
'The dialect of Ameland: a case of mixed identity.' Presentatie van het gelijknamige artikel. Sociolinguistische Conferentie, Anela, Lunteren, 26-03-2003. (Taal en identiteit op de Waddeneilanden)
 
'Isolation and tourism: two opposite forces in the process of dialect change on the island of Ameland.' ICLaVE2, Uppsala Universitet, Uppsala, Zweden, 14-06-2003. (Taal en identiteit op de Waddeneilanden)
 
'Language and Identity on the Frisian Islands.' Research Designs in L1 Attrition Studies, VU, Amsterdam, 16-12-2003. (Taal en identiteit op de Waddeneilanden)
 

Kuiper, W.T.J.M.

'Een digitale droom'. SLOC 2003, Multimedia in de Letteren, Maastricht, 13-06-2003.

'De digitale dimensie'. Nieuwste computertoepassingen in de neerlan-distiek, Landelijke Vereniging van Neerlandici, Leiden, 13-12-2003.
 

Lier, E. van

'Inflectional and derivational morphology in four Romance-based creoles.' Workshop on the phonology and morphology of creole languages. Universiteit Siegen, Siegen, Duitsland, 08-10-2003.
 

Margry, P.J.

'Padre Pio als 'moderne heilige': bedrieger of wonderdoener.' EUR, Rotterdam, 24-01-2003. (Strategische en informele modellen van heiligheid)

'De Naald van Sittard oftewel de Kunst van het Pelgrimeren.' Symposium Spiritueel Sittard, Gemeente Sittard, Sittard, 24-05-2003.

'The Rise and Fall of a Political Messiah. A case study on sanctity in profane modern culture.' Saints and Role Models in Christian liturgy, Societas Liturgica, Eindhoven/Veldhoven, 12-08-2003. (Strategische en informele modellen van heiligheid)

'Pastorale strategieën rond de Zoete Lieve Moeder van 's-Hertogenbosch.' UvT Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing, Tilburg, 02-10-2003.

'The Murder of a Political Dutch Messiah and the Spontaneous Creation of Secular Shrines of Protest and Devotion.' Annual Meeting, American Folklore Society, Albequerque, USA, 09-10-2003. (Strategische en informele modellen van heiligheid: gepersonaliseerde heiligheid aan het begin van de 21e eeuw)

'De processiekwestie en de strijd tussen katholieken en protestanten om de openbare ruimte.' Nationale Geschiedenisdag, KNHG, Apeldoorn, 01-11-2003.

'Jezuïetenstreken: de constructie van mythen en de attributie van bedrog.' Leugens en bedrog in de negentiende eeuw, Werkgroep 19e eeuw, Amsterdam, 22-11-2003.
 

Meder, Th.

'Harry Potter en de sagen-revival. Of: hoe het traditionele volksverhaalgenre naadloos aansluit bij de moderne zoektocht naar verloren waarden, individuele zingeving en spiritualiteit.' Mondige jeugdliteratuur. Over de raakvlakken tussen jeugdliteratuur en volkscultuur, Universiteit van Tilburg, Tilburg, 15-01-2003; Wetenschapsdag Meertens Instituut, Meertens Instituut, Amsterdam, 19-10-2003. (Vertellingen van de Nieuwe Tijd)

'De collectie van Frans Foppe (1946-2001) en de Volksverhalenbank op het Meertens Instituut.' Bijeenkomst van nabestaanden en vrienden van verteller en verzamelaar Frans Foppe, Meertens Instituut, Amsterdam, 04-03-2003. (De Nederlandse Volksverhalenbank)

'Tales of tricks and greed and big surprises. Laymen's views of law in oral narrative.' Learning from lawyer jokes: what do they tell us about the (changing) role of law and lawyers in society, Universiteit van Groningen, Groningen, 27-03-2003. (Verhaalrepertoires en vertelcultuur)

'Volksverhalen, de verzamelaar G.J. Boekenoogen (1868-1930) en de Volksverhalenbank van het Meertens Instituut.' Bezoek studenten Universiteit van Tilburg, Meertens Instituut, Amsterdam, 31-03-2003. (De Nederlandse Volksverhalenbank)

'Levensechte leugens? Over moslimvrees en allochtonenangst in de media.' Sterke verhalen: mediahypes en moderne sagen, Universiteit Leiden, Leiden, 23-10-2003. (Verhaalrepertoires en vertelcultuur)
 

Oostendorp, M. van

‘The structure of /Au/. ’ TIN-dag, Utrecht, 05-02-2003. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)
 
‘Keep the Dutch accent!. ’ Nationaal Congres Engels, Ede/Wageningen, 17-02-2003.
 
‘Comparative markedness and containment. ’ Toronto, Canada, 15-03-2003. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)
 
‘Recovering morphology. ’ Deze lezing is (met dezelfde titel) ook gehouden op het University of Toronto Linguistics Seminar op 29/3/2003. McGill University, Montreal, Canada, 22-03-2003. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)
 
‘Towards a quantitative analysis of voiceless fricatives. ’ 11th Manchester Phonology Meeting, University of Manchester, Manchester, Groot-Brittannië, 23-05-2003.
 
‘Opacity and recoverability. Evidence from Dutch. ’ ULCL, Leiden, 30-05-2003.
 
Expressing inflection tonally. Meertens Instituut, Amsterdam, 01-08-2003. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)
 
‘On the equation Low tone = [+voice] in Limburg Dialects of Dutch. An Exercise in Element Theory. ’ The E.J. van der Torre Symposion on Sonorants, Universiteit Leiden, Leiden, 10-09-2003. (Fonologische variatie van Nederlandse dialecten)
 
‘Normvervaging in taal. ’ Gereformeerde Studentenvereniging Twente, Enschede, 15-10-2003.
 
‘Spreading languages around the mediterranean. Language attitudes and language policy. ’ Symposium Europe-Mediterranean, University of the Aegean, Rhodes, Griekenland, 22-10-2003.
 

Ramstedt, M.

''Detraditionalisation' and the Normalisation of Alternative Spirituality in Contemporary Dutch Society: The Case of Witchcraft in the Netherlands.' TRS-studiebijeenkomst, Afdeling Culturele Antropologie, Vrije Universiteit, Amsterdam, 11-02-2003.

'Corporate identity en metaforen.' Communicatiewetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam, 25-04-2003. (Gedeelde betekenissen van alternatieve spiritualiteit en de corporate identities van Nederlandse ondernemingen)

'Gedeelde betekenissen? Alternatieve spiritualiteit binnen het Nederlandse bedrijfsleven'. COM-onderzoekslunch, Afdeling Cultuur, Organisatie en Management, Vrije Universiteit, Amsterdam, 25-04-2003.

'Entangled Political, Spiritual and Economic Interests in the Contact of Indian and Indonesian Hindus'. Workshop on Transnational Exchanges: Bus, Afdeling Cultuur, Organisatie en Management, Vrije Universiteit, Amsterdam, 08-05-2003.

'The Authority of Mythological Imagination: Exploring the Boundaries between Modern Witchcraft, Fantasy, and Fantasy Role Play in the Netherlands.' EASR 3rd Congress / IAHR Special Conference, Bergen, Norway, 10-05-2003.

'Decentralization and Its Impact on the Indonesian Hindu Community.' International Conference on Decentralization and Its Impact on Local Economy and Society, Yogyakarta, Indonesie, 16-05-2003.

'Renungan fungsi antropologi dalam rangka membangunan masyarakat madani.' Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesie, 23-05-2003.
 
'Shared Meanings? Assessing the Impact of Holistic, Non-Institutionalized Forms of Self-Spirituality on the Dutch Corporate World.' ASANAS Conference, Open University, Milton Keynes, UK, 31-05-2003.
 
'The Convergence of Modern Witchcraft, Fantasy and Fantasy Role Play: Cases from the Netherlands.' First International Workshop of the Research project on Neopaganism and the Internet, Religionswissenschaft-liches Institut, Universität Heidelberg, Heidelberg, Deutschland, 10-06-2003.
 
'Alternatieve spiritualiteit binnen het bedrijfsleven.' Seminar Spiritualiteit in organisaties, Afdeling Cultuur, Organisatie en Management, Vrije Universiteit, Amsterdam, 14-10-2003.
 
'Ostensive Action and the Emotional Authority of Mythological Imagination in Modern Witchcraft and Fantasy Roleplay: Cases from the Netherlands.' School of Anthropology, Queens University, Belfast, UK, 21-10-2003.
 
'Re-emerging Mythological Imagination: Trafficking between Fantasy Role Playing Games and Neo-paganism.' Level Up International Digital Games Research Conference, Media Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht, 05-11-2003.
 

Roodenburg, H.W.

'Het VNC-project Volkskunde in Vlaanderen en Nederland: een terugblik.' Symposium VNC bij zijn tienjarig bestaan, Vlaams-Nederlands Comité, Antwerpen, België, 15-01-2003.
 
'Microgeschiedenis en historische antropologie.' Microhistory/History from Below, Huizinga-Instituut, Amsterdam, 07-04-2003.
 

Rooijakkers, G.W.J.

'De rituele context van het vertellen. Mondige jeugdliteratuur.' Over de raakvlakken tussen jeugdliteratuur en volkscultuur, Universiteit van Tilburg, Tilburg, 15-01-2003.

'Religious violence in the early-modern Netherlands.' Second International NOSTER Conference on Religion and Violence, NOSTER, Soesterberg, 21-01-2003.
 
'Religie als alledaags spel.' Academische Kring Tilburg, Tilburg, 22-01-2003.
 
'Etnologie en antropologie: het narcisme van het kleine verschil.' Instituut voor Culturele Antropologie, UvA, Amsterdam, 31-01-2003.
 
'Het geketende lichaam.' De versierde mens II, Teylers Museum, Haarlem, 22-02-2003.
 
'De folklore van het kleine verschil. Lokalisme tussen rivaliteit en stigma in dialecten.' Zevende Nederlandse Dialectendag, Middelburg, 22-03-2003.
 
'Op maat gesneden? Streekdrachten in de Nederlandse cultuur.' Streekdrachten in Nederland: een nieuw documentatie- en informatiesysteem, Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem, 28-03-2003.

'History from below.' Huizinga-Instituut UvA, Amsterdam, 07-04-2003.

'Fabricaties van een fabrieksarbeider. Het universum van een outsider.' Outsiders. Een Europese stand van zaken, Museum Guislain, Gent, België, 26-04-2003.
 
'Mindscapes. The Cultural Biography of Landscape in a Complex World.' Regional Landscapes and Cultural Identity, 17th Meeting of the European Partnership for Sustainability, Vught, 13-06-2003.
 
'Etnologische klassieken: Frazer, Van Gennep en Bausinger.' Onderzoeksmaster Erfgoedstudies UvA, Algemene Cultuurwetenschappen, Amsterdam, 15-09-2003.

'Limburgse folklore: volkscultuur tussen spel en structuur.' Universiteit van Maastricht, Maastricht, 26-09-2003.
 
'Rituele depots. De droesem van het leven.' Ketelaarlezing, Nationaal Archief, 's-Gravenhage, 09-10-2003.
 
'Totem en taboe. De culturele biografie van de molenbiotoop. Een nieuwe kijk op molens?' De molen in stad en landschap, De Hollandsche Molen, Amsterdam, 07-11-2003.
 
'Rituele loopwerken: paraliturgische tijd.' Vorming tot christen: instrumenten van kerstening, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 21-11-2003.
 

Stengs, I.L.

'Gedenken op de plek des onheils: particuliere monumentjes als materiële uitdrukking van veranderende rouwcultuur.' Paper gepresenteerd op de Lustrum Conferentie Antropologische Beroepsvereniging, Leiden, 21-11-2003. (Feestcultuur in Nederland)
 

Veldhorst, N.H.H.

'Zeventiende-eeuwse Nederlandse toneelmuziek.' VNC-bijeenkomst in verband met 5-jarig jubileum v.h. Vlaams-Nederlands Comite, Nederlandse Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek, Universiteit van Antwerpen, 15-01-2003.

'Enchanted Sleep.' Magic Functions of Music in Dutch Renaissance Drama, Lezing Warburg Institute, Londen, 25-02-2003.