skip to main content

Stage bij onderzoek naar het volksverhaal

 

Projectbeschrijving

Het Meertens Instituut houdt zich onder meer bezig met documentatie van en onderzoek naar het volksverhaal in Nederland in heden en verleden. Hierbij wordt de Nederlandse Volksverhalenbank (www.verhalenbank.nl) gebruikt als bron voor onderzoek en volksverhaalpublicaties.

De Nederlandse Volksverhalenbank is een digitale database met sprookjes, sagen, legenden, raadsels, moppen, stadssagen en persoonlijke vertellingen uit heden en verleden. De database bevat meer dan 42.000 verhalen en wordt jaarlijk gemiddeld door een paar miljoen unieke IP-adressen geraadpleegd. De bank wordt onder meer ontsloten door middel van trefwoorden, namen en (internationale) verhaaltypen. Naast afschriften van verhalen bevat de bank ook geluidsmateriaal en afbeeldingen. Tevens zijn enkele volksverhaalcatalogi, standaardwerken en een lexicon met extra cultuurhistorische informatie in de bank opgenomen.

Het project van de Nederlandse Volksverhalenbank is een langlopend project, en het Meertens Instituut beschikt in haar bibliotheek en archief nog over een veelvoud aan Nederlandse volksverhalen die ingevoerd moeten worden. Er is echter ook grote behoefte aan het verzamelen en invoeren van contemporain verhaalmateriaal, zoals dat hedentendage mondeling of in de moderne media circuleert. De Nederlandse Volksverhalenbank functioneert als een onderzoeksinstrument en genereert met zekere regelmaat (materiaal voor) artikelen en boeken, alsmede lemmata voor het eigen digitale lexicon.
 

Profiel van de stagiair(e)

De stage staat open voor studenten letteren, geschiedenis, antropologie, culturele en religie studies. Het combineren van de stage met het schrijven van een masterscriptie over volksverhalen en/of vertelcultuur in Nederland behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden.
Studenten die bezig zijn met hun MA genieten momenteel de voorkeur, maar ook studenten uit de BA fase zijn welkom.

Werkzaamheden

De in overleg vast te stellen werkzaamheden betreffen:

1. Invoer van reeds op het Meertens Instituut aanwezige collecties (historische of moderne) volksverhalen in de Nederlandse Volksverhalenbank, of invoer van nieuw verzameld materiaal.

2. Onderzoek naar een specifiek volksverhaaltype en het schrijven van tenminste één lemma hierover ten behoeve van het lexicon van de Nederlandse Volksverhalenbank (facultatief).

3. Het schrijven van een populair-wetenschappelijk artikeltje voor het e-zine Vertelcultuur over volksverhalen, vertellen, vertelcultuur of performance (verplicht en geldt als officiële publicatie).

4. Het doen van veldwerk (facultatief). Het betreft over het algemeen veldwerkonderzoek (bij voorkeur door middel van interviews) in de provincie met de bedoeling traditionele en nieuwe volksverhalen te verzamelen.

5. Het ontwerpen van een nieuwe verhalenroute voor de Sagenjager (www.sagenjager.nl). Niet verplicht, maar voor de liefhebbers: maak een wandel- of fietsroute door een bepaald gebied of een bepaalde stad van volksverhaal naar volksverhaal. Tevens het bijhouden van de bijbehorende Facebook-pagina. Het betreft een volledig traject: route uitzetten, verhalen bewerken/bekorten en voorzien van in- en uitleiding, foto's toevoegen, link met de Volksverhalenbank maken en de verhalen (laten) inspreken.

6. Beantwoorden van binnengekomen vragen (sporadisch).

7. Bijwonen van vergaderingen themagroep Lied- en Verhaalcultuur en af en toe notuleren (verplicht).

8. Bijwonen van lezingen en bijeenkomsten op het gebied van orale cultuur, etnologie en taalvariatie (naar keuze).

Praktische informatie

De aanbevolen stageduur bedraagt 3 maanden (15 studiepunten bij voltijds werk).
Het Meertens Instituut biedt een werkplek, begeleiding en een onkostenvergoeding (reiskosten op basis van de reiskostenregeling KNAW en een stagevergoeding van 200 euro per maand bij een volledige stage).

Begeleiding

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met
Theo Meder
Meertens Instituut
Postbus 94264
1090 GG AMSTERDAM

email Theo.Meder@Meertens.knaw.nl