skip to main content

Respons (7)


Respons 7 (pdf)

(Samenstelling en redactie Astrid Verburg en Doreen Gerritzen)   

  • Inhoudsopgave
  • Voorwoord
  • Mathilde Jansen: Jimme kinne krek so fole eilanders as de bok Spaans
  • Irene Stengs: Dweilen en andere rituelen in Kneuterburcht en omstreken.
  • Ton Goeman en Boudewijn van den Berg: De unieke Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND), Deel I Waarom een atlas?
  • Martine de Bruin: Was Kortjakje schoolziek?
  • Koos Schell: De collecties van het Meertens Instituut
  • Verschenen