skip to main content

Welkom bij het online jaarverslag

Welkom bij het online jaarverslag 2010 van het Meertens Instituut. Het Meertens instituut richt zich op de wetenschappelijke bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Het onderzoek is georganiseerd in twee groepen: Nederlandse etnologie en Variatielinguïstiek.

In toenemende mate concentreert de documentatie van taalvariatie, namen en cultuur van het dagelijks leven zich op het ontwikkelen en beschikbaar stellen van digitale informatie in databases via de website van het instituut. Het omslag van dit jaarverslag toont een beeldje van de heilige Sint Isidorus van Sevilla (ca. 560-636). Het door hem samengestelde 20-delige boek de Etymologiae was in de vroege middeleeuwen dé encyclopedie van alle kennis die toen beschikbaar was in de westerse wereld. Hij is daarom in het afgelopen decennium de officieuze patroonheilige van het internet en zijn gebruikers geworden. Meer heiligen zijn te vinden in de in 2010 gelanceerde Beschermheiligenbank van het Meertens Instituut.

Wederom is er dit jaar voor gekozen om slechts een beknopte samenvatting van de activiteiten in 2010 op te nemen in een aantrekkelijk vormgegeven folder. De overige feiten van het afgelopen jaar, dat wil zeggen het complete jaarverslag, treft u hierbij electronisch aan.

Als u suggesties heeft ter correctie van of opmerkingen over dit jaarverslag, dan kunt u terecht bij onze communicatiemedewerker Femke Niehof, die verantwoordelijk is voor het tot stand komen van dit jaarverslag.

Hans Bennis
directeur
maart 2011