skip to main content

Welkom bij het online jaarverslag 2011

Het Meertens Instituut richt zich op de wetenschappelijke bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Het doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan het begrijpen van taal en cultuur, in het bijzonder de diversiteit en de dynamiek daarvan. Het onderzoek is georganiseerd in twee onderzoeksgroepen. De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie bestudeert de cultuur van het dagelijks leven in Nederland. De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek richt zich op variëteiten van het Nederlands zoals dialecten, sociolecten en etnisch Nederlands, met speciale aandacht voor de grammaticale aspecten van deze taalvariëteiten.

Een beknopte samenvatting van de activiteiten in 2011 is te vinden in een aantrekkelijk vormgegeven folder. De overige feiten van het afgelopen jaar, dat wil zeggen het complete jaarverslag, treft u hierbij electronisch aan.

Als u suggesties heeft ter correctie van of opmerkingen over dit jaarverslag, dan kunt u terecht bij onze communicatiemedewerker Femke Niehof, die verantwoordelijk is voor het tot stand komen van dit jaarverslag.

Hans Bennis
directeur
maart 2012