skip to main content

Welkom bij het online jaarverslag 2012

Het Meertens Instituut richt zich op de wetenschappelijke bestudering en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Met zijn onderzoek wil het instituut een bijdrage leveren aan het begrip van taal en cultuur en in het bijzonder van de diversiteit en de dynamiek daarvan. Het onderzoek was in 2012 georganiseerd in twee groepen: Nederlandse Etnologie en Variatielinguïstiek. De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie bestudeert de cultuur van het dagelijks leven in Nederland. De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek richt zich op variëteiten van het Nederlands zoals dialecten, sociolecten en etnisch Nederlands, met speciale aandacht voor de grammaticale aspecten van deze taalvariëteiten. In toenemende mate concentreert de documentatie van taalvariatie, namen en cultuur van het dagelijks leven zich op het ontwikkelen en beschikbaar stellen van digitale informatie in databases en via de website van het instituut. Het Meertens Instituut heeft de ambitie expertise- en kenniscentrum te zijn voor Nederlandse taal en cultuur.

Een beknopte samenvatting van de activiteiten in 2012 is te vinden in een aantrekkelijk vormgegeven folder. De overige feiten van het afgelopen jaar, dat wil zeggen het complete jaarverslag, treft u hierbij digitaal aan.

Als u suggesties heeft ter correctie van of opmerkingen over dit jaarverslag, dan kunt u terecht bij onze communicatiemedewerker Femke Niehof, die verantwoordelijk is voor het tot stand komen van dit jaarverslag.

Hans Bennis
directeur
maart 2013