skip to main content

Communicatie

                    

De medewerkers van de afdeling communicatie zijn verantwoordelijk voor de organisatie van interne en externe communicatieactiviteiten en uitingen. Hieronder vallen ook werkzaamheden als webredactie en DeskTopPublishing (DTP). Het secretariaat biedt daarnaast ondersteuning aan het MT.

Medewerkers

 • A. Arendsen (communicatie, van maart tot juli 2012)
 • H. Garcia (communicatie en secretariaat)
 • M. Jansen (webredactie)
 • C.L.M. Meijer (DTP)
 • F. Niehof (communicatie)

Digitale nieuwsbrief

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geinteresseerd is in de activiteiten en ontwikkelingen op het Meertens Instituut: trouwe bezoekers van onze website of het Meertens Panel, instellingen die op hetzelfde vakgebied werkzaam zijn en de pers.
In 2012 is de nieuwsbrief tien keer verzonden. Het aantal abonnees was op 31 december 2012 ongeveer 3850.
Medewerkers: A. Arendsen (redacteur), M. Jansen (redacteur), F. Niehof (redacteur) en D. van der Wal (item ‘nieuw in de collectie’).

Website

De Nederlandse Familienamendatabank is per 1 januari 2012 overgegaan naar het Centraal Bureau voor Genealogie. De databank blijft nog wel 4 jaar bereikbaar via de website van het Meertens Instituut. Op 3 september 2012 ging de taaldetector online (http://www.meertens.knaw.nl/taaldetector). Op 8 oktober is de website gekaaptebrieven.nl gelanceerd. Het Meertens Instituut heeft sinds dit jaar een eigen Twitter-account meertens_knaw met 534 volgers (eind 2012) en is al iets langer actief op Facebook (250 likes, eind 2012). De twitterfeed is zichtbaar op de homepage van het instituut. In augustus heeft het MT besloten te investeren in een nieuwe website. In het najaar 2012 zijn gesprekken gevoerd met drie externe bedrijfjes, waarvan er een is uitgekozen. De nieuwe website moet in de zomer van 2013 worden opgeleverd.

De websitecommissie bestond in 2012 uit:

 • M.J. de Bruin
 • M. Jansen (voorzitter)
 • J.P. Kunst
 • F. Niehof
 • M. van Oostendorp
Bezoekers van website (pageviews) * 31.840.867
Bezoekers van website (unieke IP-adressen)   1.322.195

* Exclusief robots van zoekmachines

Databanken (pageviews)

Nederlandse Voornamenbank 9.627.934
Nederlandse Familienamenbank 6.978.031
Plantennamen in de Nederlandse Dialecten 2.361.060
Etymologiebank 2.210.803
Nederlandse Liederenbank 1.672.415
Gekaapte Brieven (vanaf 8 oktober 2012) 1.222.299
Volkskundige Trefwoordenbank 672.810
Nederlandse Volksverhalenbank 621.528
Soundbites 578.074
Nederlandse Bedevaartbank 295.041
Databank Beschermheiligen 165.103
Meldpunt Taal 143.993
Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten 140.072
Taaldetector (vanaf 3 september 2012) 123.143
De oude Nederlandse maten en gewichten 99.855
Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten 43.771
Boedelbank 41.029
Archieven en Collecties 37.452
Bibliotheekcatalogus 22.481
Namen en naamkunde in Nederland 22.113
Wederopbouwboerderijen in Nederland 17.387

Intranet

De intranetwerkgroep bestond in 2012 uit:

 • A. Arendsen (van maart tot juli 2012)
 • B. Hermans
 • M. Jansen
 • M.M.E.L. Lucassen
 • C.L.M. Meijer
 • F. Niehof (voorzitter)
 • D. van der Wal
 • M. van Zuijlen

In 2012 is er naast een RSS feed van de website nu ook een Twitter RSS feed ingebouwd op de homepage van het intranet. Verder kan men via een zoekveld makkelijk zoeken in de bibliotheekcatalogus. Er is een sectie met berichtgeving over de clustering van KNAW instituten toegevoegd en een nieuwe sectie ‘Vreemde vragen’. Aantal pageviews intranet (alleen toegankelijk voor medewerkers) in 2012 was 77.893.

Tentoonstellingen

In 2012 heeft de afdeling communicatie een tentoonstelling georganiseerd met werk van Caroline de Roy n.a.v. de publicatie Eigen en vreemd. Meertaligheid in Nederland (Cornips, 2012). Zie ook het bijbehorende filmpje op http://www.meertaligheidinnederland.nl

Organisatie

In maart 2012 is er een lezingenmiddag georganiseerd voor studieverenigingen van verschillende Nederlandse universiteiten op het gebied van Nederlandse taal.