skip to main content

Communicatie

De medewerkers van de afdeling communicatie zijn verantwoordelijk voor de organisatie van interne en externe communicatieactiviteiten en uitingen. Hieronder vallen ook werkzaamheden als webredactie en DeskTopPublishing (DTP). Het secretariaat biedt daarnaast ondersteuning aan het MT.

Medewerkers

 • H. Garcia (communicatie en secretariaat)
 • M. Jansen (webredactie)
 • C.L.M. Meijer (DTP)
 • F. Niehof (communicatie)

Digitale nieuwsbrief

In oktober 2010 is de digitale nieuwsbrief gelanceerd. De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de activiteiten en ontwikkelingen op het Meertens Instituut: trouwe bezoekers van onze website of het Meertens Panel, instellingen die op hetzelfde vakgebied werkzaam zijn en de pers. Er zijn in 2010 drie nieuwsbrieven verzonden. Het aantal abonnees op 31 december 2010 was 1350.
Medewerkers: M. Jansen (redacteur), F. Niehof (redacteur) en D. van der Wal (item ‘nieuw in de collectie’).

Website

De websitecommissie bestond in 2010 uit:

 • M.J. de Bruin
 • M. Jansen (voorzitter)
 • F. Niehof
 • M. van Oostendorp
 • C.M. van der Peet
Bezoekers van website (pageviews) * 54.463.114
Bezoekers van website (unieke IP-adressen)   1.971.213

* Exclusief robots van zoekmachines

In 2010 zijn er drie nieuwe databanken gelanceerd. De Databank Wederopbouwboerderijen in Nederland (WiN) is sinds 2 juni 2010 online. Deze verschaft informatie over meer dan 7000 wederopbouwboerderijen in Nederland. De Databank Beschermheiligen bevat gegevens over de verering van een aantal heiligen in Nederland en Vlaanderen. In de Etymologiebank worden alle belangrijke etymologische publicaties van het Nederlands op woordniveau aangeboden op één centraal punt en in chronologische volgorde.

In juni 2010 is de nieuwe Nederlandse Voornamenbank online gegaan. Deze databank bevat 500.000 voornamen, waarvan de populariteit vanaf 1880 en de verspreiding over Nederland wordt getoond. Voor elke voornaam wordt gegeven hoeveel personen die naam in Nederland dragen, mannen en vrouwen, en als eerste naam of als tweede of volgende naam.

Databanken (pageviews)

Nederlandse Voornamenbank (vanaf juni) 20.753.368
Nederlandse Familienamenbank 11.663.216
Volkskundige Trefwoordenbank 3.266.640
Nederlandse Liederenbank 2.473.541
Plantennamen in de Nederlandse Dialecten 2.065.576
Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten 1.982.133
Nederlandse Volksverhalenbank 1.805.760
Nederlandse Bedevaartbank 447.721
Namen en naamkunde in Nederland 345.435
Etymologiebank (vanaf november) 324.263
Soundbites 320.371
Meldpunt Taal (vanaf juni) 266.460
Archieven en Collecties 213.890
Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten 86.348
Boedelbank 56.442
Databank Beschermheiligen (vanaf december) 27.939
Wederopbouwboerderijen in Nederland (vanaf juni) 24.788
Bibliotheekcatalogus 19.548

Daarnaast is het Meertens Panel vernieuwd en hebben de medewerkers van het instituut de mogelijkheid gekregen een persoonlijke pagina binnen de website te maken. Tevens zijn de resultaten die in METIS zitten gekoppeld aan de persoonlijke pagina’s van de onderzoekers.

Intranet

De intranetwerkgroep bestond in 2010 uit:

 • B.L. van den Berg
 • M. Jansen
 • M.M.E.L. Lucassen
 • C.L.M. Meijer
 • F. Niehof (voorzitter)
 • D. van der Wal
 • M. van Zuijlen

Er is een agenda toegevoegd aan het intranet en ook de zaalreserveringen verlopen via het intranet. Het forum heeft een nieuwe indeling gekregen. Op de pagina van Variatielinguïstiek is een kolom met Taaltweets toegevoegd. Ook is er op deze pagina een uitgebreide lijst met links naar interessante websites op het gebied van taal en wetenschap toegevoegd.

Organisatie

In april is er een lezingenmiddag georganiseerd voor studieverenigingen van verschillende Nederlandse universiteiten op het gebied van Nederlandse taal. In het kader van Oktober Kennismaand en de Week van de Geschiedenis is er een lezingenmiddag gehouden met als thema ‘Land in het water – Eilandculturen in Nederland’. H. Garcia van de afdeling communicatie was betrokken bij de organisatie van twee internationale congressen, de International Ballad Conference en de Perspectives on Contemporary Legend Twenty-eighth International Conference.

METIS

METIS is een onderzoeksinformatie- en registratiesysteem. METIS maakt het mogelijk informatie over onderzoek via het internet op verschillende manieren toegankelijk te maken, onder andere via NARCIS en de resultaten zijn per onderzoeker terug te vinden op de persoonlijke Meertenspagina van de onderzoeker. Alle onderzoeksoutput van het Meertens Instituut moet geregistreerd worden. De meeste resultaten worden via Personal Metis ingevoerd. Enkele uitzonderingen worden via de Monitor ingevoerd. Via de Personal Metis module heeft de onderzoeker toegang tot zijn/haar account in Metis. De onderzoeker kan hier nieuwe resultaten registreren, en overzichten van geregistreerde onderzoeksoutput printen. De resultaten worden ook gebruikt voor het jaarverslag. In 2010 is er begonnen met de controle van resultaten van voor 2008. Deze zijn automatisch overgezet vanuit de Monitor. Ook is er een testfase met het deponeren van publicaties via Personal Metis in gang gezet. Dit project wordt in 2011 voortgezet. Het is de bedoeling dat publicaties online beschikbaar komen via Narcis en de persoonlijke pagina van de onderzoeker op de Meertens website. Publicaties worden gedeponeerd in het depot van de KNAW. Metis wordt beheerd door F. Niehof.