skip to main content

Communicatie

De medewerkers van de afdeling communicatie zijn verantwoordelijk voor de organisatie van interne en externe communicatieactiviteiten en uitingen. Hieronder vallen ook werkzaamheden als webredactie en DeskTopPublishing (DTP). Het secretariaat biedt daarnaast ondersteuning aan het MT.

Medewerkers

 • H. Garcia (communicatie en secretariaat)
 • M. Jansen (webredactie)
 • C.L.M. Meijer (DTP)
 • F. Niehof (communicatie)

Digitale nieuwsbrief

De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die geinteresseerd is in de activiteiten en ontwikkelingen op het Meertens Instituut: trouwe bezoekers van onze website of het Meertens Panel, instellingen die op hetzelfde vakgebied werkzaam zijn en de pers.
In 2011 is de nieuwsbrief tien keer verzonden. Het aantal abonnees was op 31 december 2011 ongeveer 1800.
Medewerkers: M. Jansen (redacteur), F. Niehof (redacteur) en D. van der Wal (item ‘nieuw in de collectie’).

Website

De websitecommissie bestond in 2011 uit:

 • M.J. de Bruin
 • M. Jansen (voorzitter)
 • F. Niehof
 • M. van Oostendorp
 • C.M. van der Peet
Bezoekers van website (pageviews) * 25.802.436
Bezoekers van website (unieke IP-adressen)  1.202.338

* Exclusief robots van zoekmachines

In 2011 is de databank Oude Nederlandse Maten en Gewichten toegevoegd aan de website. Vragen en antwoorden van de Talenquiz zijn toegankelijk gemaakt via de website. Tevens zijn er meer dan 700 publicaties beschikbaar gemaakt op de medewerkerspagina’s volgens het open access-beleid van de KNAW.

Databanken (pageviews)

Nederlandse Voornamenbank 8.653.534
Nederlandse Familienamenbank 7.691.270
Plantennamen in de Nederlandse Dialecten 1.250.142
Nederlandse Liederenbank 1.120.201
Nederlandse Volksverhalenbank    541.025
Soundbites    355.989
Nederlandse Bedevaartbank    226.655
Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten    155.221
Meldpunt Taal    132.320
Volkskundige Trefwoordenbank    110.060
Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten     77.536
Databank Beschermheiligen     76.921
Boedelbank     36.409
Archieven en Collecties     36.321
Bibliotheekcatalogus     18.993
Wederopbouwboerderijen in Nederland     17.103
Namen en naamkunde in Nederland     16.696

Intranet

De intranetwerkgroep bestond in 2011 uit:

 • B.L. van den Berg
 • B. Hermans (vanaf december 2011)
 • M. Jansen
 • M.M.E.L. Lucassen
 • C.L.M. Meijer
 • F. Niehof (voorzitter)
 • D. van der Wal
 • M. van Zuijlen

Aan het intranet is een nieuwe sectie toegevoegd ‘op locatie’ waar men verslagen vindt van congresbezoeken, veldwerk etcetera. Tevens is het praktisch ABC vertaalt in het Engels. De beveiliging is verbeterd, het intranet is van buiten het instituut nu bereikbaar via een persoonlijk wachtwoord.

Tentoonstellingen

In 2011 heeft de afdeling communicatie vier tentoonstellingen georganiseerd op het Meertens Instituut. Deze tentoonstellingen zijn op afspraak voor mensen van buiten het instituut te bezoeken.
Medewerkers: F Niehof (coordinator) en C.L.M. Meijer (vormgeving).

 • Tentoonstelling Beschermheiligen
 • Tentoonstelling Van bij de wieg tot bij het graf
 • Tentoonstelling ‘Van huis uit’
 • Tentoonstelling fotowedstrijd ‘Tot welke ‘wij’ behoor jij?’

Organisatie

In mei 2011 is er een lezingenmiddag georganiseerd voor studieverenigingen van verschillende Nederlandse universiteiten op het gebied van Nederlandse taal. Tevens was de afdeling communicatie betrokken bij de organisatie van een internationaal symposium over de constructie van lokale identiteit in Limburg aan het NIAS in Wassenaar.

Het Meertens Instituut organiseerde ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis en Oktober Kennismaand 2011 een foto/filmwedstrijd waarin men een antwoord moest geven op de vraag ‘Tot welke ‘wij’ behoor jij?’. Met de ingezonden foto’s en filmpjes is een expositie ingericht op het Meertens Instituut in Amsterdam. De ruim 70 inzendingen waren heel divers. Er waren foto’s van speciale gelegenheden, zoals het afscheid van Coen Moulijn in Rotterdam en de Nieuwjaarsduik in Katwijk. Foto’s van plaatsen waar men zich verbonden mee voelt, zoals de oude spoorbrug over de IJssel bij Zwolle die met sloop bedreigd wordt. Maar ook waren er familiefoto’s en foto’s waarin vriendschap een belangrijke rol speelt. Kortom, iedereen heeft een persoonlijk antwoord op de vraag ‘Tot welke ‘wij’ behoor jij’. Vincent Houtman uit Amsterdam won met zijn foto “Ik behoor tot de mosh pitters, hard hitters en de pillentikkers” de juryprijs. Connie Bakker won met een foto van de plaatselijke dansmariekes in Noordwijkerhout de publieksprijs.
Medewerkers: L. Cornips (onderzoeker en jurylid), M. Jansen (webredacteur), F. Niehof (communicatiemedewerker), I. Stengs (onderzoeker en jurylid).