skip to main content

Communicatie

Naast de lopende zaken van de afdeling Communicatie, waren er drie noemenswaardige activiteiten in het jaar 2006. Allereerst is gekozen voor een nieuwe vorm voor het jaarverslag. In plaats van het traditionele gedrukte jaarverslag is gekozen voor een moderne variant: een gedrukte folder gecombineerd met deze webversie van het jaarverslag. Andere twee belangrijke activiteiten waren de voorbereiding en realisatie van de nieuwe website en de organisatie van de Wetenschapsdag met als thema 'Gebruik je energie'.

Website

In 2006 is hard gewerkt aan de nieuwe website van het Meertens Instituut. De website is opnieuw vorm gegeven en en er is een webredacteur aangesteld. In april 2007 is de nieuwe website online gegaan.  

Het aantal bezoekers van de website nam in 2006 met bijna 200.000 toe tot 1.209.4381. Door deze bezoekers werden tezamen zo'n vijf miljoen2 webpagina's opgevraagd. Via zoekmachines werd de website vooral gevonden op de onderwerpen 'betekenis van namen' en 'straattaal'. Ook de diverse databases van het Meertens Instituut werden goed bezocht. Hieronder enkele cijfers:

Voornamen 1.385.558
Familienamen 696.515
Bedevaartplaatsen 647.513
Volksverhalen 528.582
SAND 151.224
PLAND 72.892
MAND 56.716
Boedelbank 33.036

Wetenschapsdag

Een belangrijke activiteit georganiseerd door de afdeling Communicatie, was de Wetenschapsdag. Tijdens de 21ste editie van de WetenWeek, een week vol wetenschap en techniek, opende het Meertens Instituut haar deuren voor het publiek. Het motto van de  21e WetenWeek was  'Gebruik je energie'. Ruim 180 mensen bezochten het instituut, waar lezingen werden gegeven over straattaal, sms-taal, Halloween en graancirkels. Veel mensen hebben een workshop Balfolk! dans & muziek gevolgd. Tijdens de dialectenquiz konden bezoekers hun kennis van de Nederlandse dialecten toetsen. Verder hebben veel bezoekers in de diverse databanken van het Nederlands Lied, het Nederlands Volksverhaal en de Namendatabank gekeken en gezocht. Het Meertens Instituut kijkt terug op een geslaagde Wetenschapsdag.

Projecten

Website Meertens Instituut (1999-2010) Ontwikkeling en onderhoud van de website van het Meertens Instituut.
Resultaten in 2006: in samenwerking met een extern bureau is een traject in gang gezet voor de vernieuwing van de website. De website is opnieuw vorm gegeven, de structuur is aangepast en er is een webredacteur aangesteld.
Medewerkers: M. van Oostendorp (projectleider), E.J. Brinkhuis (software-ontwikkelaar), L.S.G.B. Brouwer (redactie NedFamData), M.J. de Bruin (software-ontwikkelaar/redactie Ned. Liederen), M.M. Jansen (webredacteur), C.L.M. Meijer (vormgeving), A.G. Verburg (redactie), W.J. Willé (eindredactie).

Ontwikkeling SS17 website (2006-2007) Implementatie website Sociolinguistics Symposium 17 (SS17).
Resultaten in 2006: indeling en redactie website.
Medewerkers: L. Cornips (coördinator), M.I. Schonewille (redactie) C.M. van der Peet (software-ontwikkelaar).

 

1 Unieke IP-adressen.
2 De robots van zoekmachines zijn alle cijfers in de tekst en tabel gefilterd.