skip to main content

Nederlandse Etnologie

Nieuwjaarsduik Scheveningen
© Rosa Verhoeve

De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie bestudeert verschijnselen van de alledaagse Nederlandse cultuur. Er zijn vier aandachtsgebieden: ‘Feest en Ritueel’, ‘Religieuze Cultuur’, ‘Materiële Cultuur’ en ‘Orale Cultuur’. In Dynamische tradities – onderzoeksplan 2006-2010 is ervoor gekozen de samenhang tussen deze vier onderzoeksgebieden verder te versterken door nieuwe, integrerende invalshoeken voor het onderzoek te gebruiken. De invalshoeken zijn ‘performance en performativiteit’, ‘beeld en beeldperceptie’ en ‘erfgoed’.

Onder de submenu's 'activiteiten 2006', 'onderzoekers' en 'projecten', is meer informatie te vinden over de activiteiten en output van de onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie in 2006.