skip to main content

Respons: mededelingenblad

Image

Het mededelingenblad voor belangstellenden van het Meertens Instituut. In het laatste nummer o.a. aandacht voor Nederlandse interieurs, de zinsbouw van Nederlandse dialecten, naamgeving ten tijde van Napoleon, voordelen bij dialectsprekende kinderen en informatie over het Meertens Panel.

 

 

Respons 8 (pdf)

Samenstelling en redactie Astrid Verburg en Doreen Gerritzen   

 • Inhoudsopgave
 • Hester Dibbits en Arjette van der Mark: 'Ik woon hier heel gewoon'. Nederlanders en hun interieur.
 • Marco Rene Spruit: Tellen met taal. Het meten van variatie in zinsbouw in Nederlandse dialecten.
 • Leendert Brouwer: De naammythe van Napoleon.
 • Leonie Cornips: Voorsprong door dialect. Verwerving van het grammaticaal geslacht in het Nederlands door dialectsprekende kinderen.
 • Harm Nijboer: Het Meertens Panel. Vragenlijsten via de digitale snelweg.
 • Verschenen

 

Respons 7 (pdf)

Samenstelling en redactie Astrid Verburg en Doreen Gerritzen

 • Inhoudsopgave
 • Voorwoord
 • Mathilde Jansen: Jimme kinne krek so fole eilanders as de bok Spaans
 • Irene Stengs: Dweilen en andere rituelen in Kneuterburcht en omstreken.
 • Ton Goeman en Boudewijn van den Berg: De unieke Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND), Deel I Waarom een atlas?
 • Martine de Bruin: Was Kortjakje schoolziek?
 • Koos Schell: De collecties van het Meertens Instituut
 • Verschenen

 

Respons 6 (pdf)

Samenstelling en redactie Astrid Verburg en Doreen Gerritzen 

 • Inhoudsopgave
 • Voorwoord
 • Reina Boerrigter: Straatnamen, een kwestie van betekenis
 • Martin Ramstedt: Nieuwe vormen van religiositeit in Nederland
 • John Helsloot: Gezellig griezelen: Halloween in Nederland
 • Boudewijn van den Berg: Weten hoe waar de koo een hoos vangt
 • Verschenen