skip to main content

Respons: mededelingenblad

Image

Het mededelingenblad voor belangstellenden van het Meertens Instituut met in dit nieuwste nummer o.a. aandacht voor Nederlandse interieurs, de zinsbouw van Nederlandse dialecten, naamgeving ten tijde van Napoleon, voordelen bij dialectsprekende kinderen en informatie over het Meertens Panel.

 pdf

Samenstelling en redactie Astrid Verburg en Doreen Gerritzen   

Inhoudsopgave
Hester Dibbits en Arjette van der Mark: 'Ik woon hier heel gewoon'. Nederlanders en hun interieur.
Marco Rene Spruit: Tellen met taal. Het meten van variatie in zinsbouw in Nederlandse dialecten.
Leendert Brouwer: De naammythe van Napoleon.
Leonie Cornips: Voorsprong door dialect. Verwerving van het grammaticaal geslacht in het Nederlands door dialectsprekende kinderen.
Harm Nijboer: Het Meertens Panel. Vragenlijsten via de digitale snelweg.
Verschenen