skip to main content

Arbocommissie

De Arbocommissie bestond in 2012 uit de volgende leden

  • R. van den Bos
  • B. Hermans
  • M. Lucassen
  • A. van Regteren-Altena
  • K. Schell

Plan van Aanpak

Het aanpassen van het Plan van Aanpak stond centraal. Het plan is aangepast, goedgekeurd door de directie en OC, en in februari ingediend bij de KNAW.

BHV

Veel aandacht ging uit naar het verbeteren van de Bedrijfshulpverlening (BHV). In januari 2012 hebben W. Jongenburger (directeur bedrijfsvoering), M. Lucassen (ARBO-commissie) en M. van Zuijlen (BHV) overlegd over het moeizaam functioneren van de BHV. M. van Zuijlen verklaarde zich bereid om tot haar pensionering in 2013 de leiding van de BHV op zich te nemen.

Aan de belangrijkste opdrachten, een actiever BHV-team en het aantal gekwalificeerde BHV-ers uitbreiden, is voldaan.
In juni 2012 volgden drie personen de Basiscursus BHV, en behaalden het certificaat. Zes BHV-ers volgden in 2012 met succes de Nascholingscursus.  Daarnaast zijn vijf medewerkers bereid gevonden om te fungeren als ontruimer.
Op 12 juli werd een bijeenkomst gehouden als start voor de vernieuwde BHV, en om de komende activiteiten te bespreken. Speciale gast was A. Tromp, hoofd BHV van het Trippenhuis, die uitgebreid inging op de werkwijze.

In de maanden oktober, november en december werden oefeningen – waaraan naast de BHV-ers ook de ontruimers deelnamen – gehouden gericht op het gebruiken van de portofoon. De oefening in december leidde door het gebouw en was daarmee ook nuttig voor de kennis van waar brandblusmiddelen, verbanddozen, etc. zich bevinden. Het instellen van een vaste oefendag, een vast tijdstip en een niet te lange tijdsduur betekende een hoge opkomst.