skip to main content

Arbocommissie

De Arbocommissie bestond in 2010 uit de volgende leden:

• Rietje van den Bos
• Ben Hermans (vanaf juni 2009)
• Marcia Lucassen
• Koos Schell

Eveline Doelman heeft namens de OC de vergaderingen bijgewoond.

Risicoanalyse

In een notitie is aan de hand van een aantal risicogebieden gekeken waar mogelijke veiligheidsrisico’s te onderkennen zijn.

De volgende risicogebieden zijn bekeken:
• Veiligheid gebouw
• Noodplannen/BHV organisatie
• Veiligheidsbewustzijn
• Incidentenmelding en -registratie
• Extremisme
• Back-ups materialen en collecties
• Gebruik van ICT

Noodplannen/BHV

In het gebouw kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat medewerkers en bezoekers het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Het instituut heeft een BHV organisatie. In 2010 is de jaarlijkse training gegeven door de organisatie Ajax Chubb.

Back-up van materialen en collecties

Het instituut heeft een uitgebreide, ten dele unieke collectie met een grote wetenschappelijke en grote cultuurhistorische waarde. Er is het risico dat de collectie (of delen er van) bij een calamiteit onherstelbaar beschadigd raakt of verloren gaat. Met de brandweer van Amsterdam is gesproken over een plan in geval van een calamiteit.

Foto Femke Niehof: WK in ’t Gooi