skip to main content

Arbocommissie

 De Arbocommissie bestond in 2011 uit de volgende leden:

 • R. van den Bos
 • E. Doelman (afgevaardigde OC)
 • B. Hermans
 • M. Lucassen
 • A. van Regteren-Altena
 • K. Schell

In 2011 heeft de Arbo-commissie vier keer vergaderd. De aandacht van de commissie ging opnieuw uit naar de BHV-organisatie en de verwerking van de aanbevelingen vanuit de risicoanalyse in het Plan van Aanpak.

De commissie heeft een overzicht samengesteld met de problemen op het gebied van de BHV. Deze probleemgebieden zijn in een notitie verwerkt en aangeboden aan het Management Team.

Naast de bovengenoemde punten zijn ook de volgende zaken zijn aan de orde gekomen:

 • Incidentenregistratie
 • Veiligheid in het gebouw
 • Reorganisatie
 • Cateringwerkzaamheden
 • Aanpassing van het Plan van Aanpak