skip to main content

Arbocommissie

Aan het Plan van Aanpak heeft de Arbocommissie in 2007 veel tijd besteed. De BHV heeft in het Plan van Aanpak een hoge prioriteit gekregen. Tevens is er veel aandacht besteed aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Ongeveer twee derde van de aan de orde gestelde zaken in het Plan van Aanpak zijn in 2007 aangepakt. 

De nieuw aangestelde coördinator facilitaire dienst is in het najaar van 2007 begonnen met het opstellen van een nieuw BHV plan. Dit plan zal in 2008 verder uitgewerkt worden.

Verder heeft de Arbo-adviseur van Achmea Arbo gewezen op een aantal te verbeteren punten in het gebouw. De Arbocommissie heeft aangedrongen op een verbetering van de klimaatbeheersing, een extra controle op blusapparatuur, een noodplan bij calamiteiten en betere beveiliging van het gebouw.

De leden van de Arbocommissie (Sjef Barbiers, Rietje van der Bos, voorzitter Marcia Lucassen, Koos Schell en namens de OC Margeet van der Ham) hebben als proefpersonen een periode een andere beeldschermtachograaf (van de firma Humatix) gebruikt. Met als conclusie de tachograaf in de toekomst aan te bieden aan de medewerkers.

De Arbowebsite zal worden opgenomen in het intranet van instituut. Het intranet wordt voor de zomer van 2008 gelanceerd.