skip to main content

Arbocommissie

De Arbocommissie bestond in 2008 uit de volgende leden:

  • Sjef Barbiers
  • Rietje van den Bos
  • Margreet van der Ham (tot november 2008)
  • Koos Schell
  • Marcia Lucassen

Tijdens de bijeenkomsten van de Arbocommissie is er veel tijd besteed aan het Plan van Aanpak. Van de 39 actiepunten zijn er 33 afgerond.

Rondom de BHV zijn er veel ontwikkelingen geweest. In 2008 zijn de (nieuwe) BHV’ers getraind en de procedures zijn geactualiseerd.
De Arbocommissie heeft bij het MT aandacht gevraagd voor het optimaliseren van de schoonmaakwerkzaamheden in het gebouw. In 2008 is het schoonmaken verplaatst naar het begin van de middag. Verder vindt er vier keer per jaar een dieptereiniging van de sanitaire groep plaats.

Verbetering van de klimaatbeheersing is nog niet volledig gerealiseerd. Momenteel ligt er een aanvraag ter verbetering bij de RGD.
Ook op het gebied van de beveiliging zijn er aanpassingen geweest. Opname van de beveiligingscamera is zichtbaar bij de receptie. Het sluiten van het gebouw is in 2008 ook gewijzigd. Zowel de openingsronde als de sluitingsronde worden nu gelopen door een beveiligingsfirma.