skip to main content

Arbocommissie

De Arbocommissie heeft drie keer vergaderd. Het aantal EHBO’ers en BHV’ers is daarin aan de orde geweest. Door de opheffing van het NIWI, en door het vertrek van sommige collega’s, zijn er te weinig EHBO’ers. In 2006 zijn er alleen vervolgcursussen EHBO en BHV gegeven; er zijn geen nieuwe hulpverleners opgeleid. Er hebben in 2006 geen ontruimingsoefeningen plaatsgevonden. In december is er door BHV’ers een training gevolgd bij de brandweer Amsterdam.

Er is besloten een Arbo-website te maken. De aanstelling van de ombudspersoon is ook binnen de Arbocommissie besproken, evenals de aanstelling van de nieuwe bedrijfsarts. In verband met een aantal incidenten zijn er passende maatregelen genomen om de veiligheid van het personeel te vergroten. Ook is er in 2006 een Risico Inventarisatie en- Evaluatie uitgevoerd.

De Arbocommissie bestond in 2006 uit:

  • S. Barbiers
  • R. van den Bos
  • M. Lucassen (voorzitter en preventiemedewerker)
  • K. Schell
  • A. Verburg (tot oktober)
  • M. van der Ham (namens de OC)