skip to main content

Arbocommissie

De Arbocommissie bestond in 2009 uit de volgende leden:

•      Sjef Barbiers (tot juni 2009)
•      Rietje van den Bos
•      Ben Hermans (vanaf juni 2009)
•      Marcia Lucassen
•      Koos Schell

Het plan van aanpak is ter ondertekening en goedkeuring aan het MT aangeboden en is daarna ingeleverd bij de KNAW.

Binnen de BHV zijn er wat wisselingen geweest i.v.m. verhuizingen en ziekte. Jan Landstra is niet langer hoofd van de BHV. Zijn plaats wordt nu tijdelijk ingenomen door Marianne van Zuijlen en t.z.t. door Rob Zeeman. Door de verhuizing van I&A en O&I zijn er twee leden weg. Er zullen nieuwe kandidaten worden gezocht om deze plekken in te nemen. Er is een nieuwe installatie gekomen om de BHV in geval van nood op te kunnen roepen en er is voor elke kamer een ontruimingsinstructie gemaakt.

Verder is er een ontruimingsoefening gehouden in maart 2009 die uitstekend is verlopen met dank aan Jan Landstra.

De werkzaamheden t.b.v. het nieuwe brandalarm zijn afgerond. De meldingen gaan nu rechtstreeks naar de meldkamer van Justitie, waar het Meertens Instituut het gebouw mee deelt.

De vloer is gereinigd en in de was gezet. De toiletten worden elk kwartaal grondig gereinigd.