skip to main content

Commissie Strategie en Beleid

De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt met het Management Team en de onderzoeksgroepen mee over de wetenschappelijke koers van het instituut; ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie (WeCo). De CSB bestaat uit twee onderzoekers uit elk van beide onderzoeksgroepen.

De CSB bestond in 2012 uit de volgende leden:

• B. Hermans
• J. Helsloot
• F. Hinskens
• Th. Meder (voorzitter)

Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van de komende reorganisatie aan het Meertens Instituut, ook op het terrein van het onderzoek. Als de afdelingen Etnologie en Variatielinguïstiek op 1 januari 2013 worden opgeheven, zullen de vergaderingen van de onderzoeksgroepen vervangen worden door vergaderingen van de themagroepen, en van een nieuw te vormen research board. De voorzitter van de research board is in deze nieuwe opzet lid van het MT. Er is al vanaf 6 februari 2012 geëxperimenteerd met vergaderingen van de research board, waarin alle senior onderzoekers (met een vaste aanstelling) aanwezig waren. Alle leden van de CSB maakten ook deel uit van de nieuwe research board, die na de reorganisatie zal gaan waken over de wetenschappelijke koers. De CSB is daarmee de facto overbodig geworden.

In de CSB-vergadering van 6 september 2012 heeft de commissie het MT geadviseerd om de CSB daadwerkelijk te vervangen door een breder opgezet research board. De CSB ziet hier alleen maar winst in, maar acht haar eigen rol daarmee tegelijkertijd uitgespeeld; er is overigens wel aan het MT gesuggereerd bij eventuele toekomstige ingewikkelde kwesties rond de organisatie van het onderzoek ad hoc commissies in te zetten. In de vergadering van 6 september heeft de CSB zichzelf met het oog op de reorganisatie derhalve opgeheven.