skip to main content

Commissie Strategie en Beleid

De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt mee met het MT en de onderzoeksgroepen over de wetenschappelijke koers van het instituut. Ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie en bestaat uit twee onderzoekers uit de Nederlandse Etnologie (in 2007 alleen Irene Stengs) en twee onderzoekers uit de Variatielinguïstiek (Olaf Koeneman en Gertjan Postma).

In 2007 heeft de CSB twee adviezen aan het MT voorgelegd. Het eerste advies, getiteld, 'CSB advies AiO's – evaluatie en aanbevelingen', betrof een inventarisatie en analyse van de problemen en het welbevinden van AiO's aan het Meertens Instituut. Het tweede advies betrof een voorstel om de interne procedure voor het aanvragen van externe onderzoeksprojecten te herzien, getiteld 'Strategie en Beleid van Extern Gefinancierde Onderzoeksprojecten aan het Meertens Instituut'.