skip to main content

Commissie Strategie en Beleid

De Commissie voor strategie en Beleid (CSB) denkt mee met het MT en de onderzoeksgroepen over de wetenschappelijke koers van het instituut. Ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie en bestaat uit twee onderzoekers uit de Nederlandse Etnologie en twee onderzoekers uit de Variatielinguïstiek.

De CSB bestond in 2008 uit de volgende leden:

  • Wilbert Heeringa
  • Peter Jan Margry
  • Gertjan Postma
  • Irene Stengs

In 2008 heeft de CSB zich voornamelijk bezig gehouden met de positie van de DOCs binnen het Meertens Instituut. Dat wil zeggen dat de CSB heeft gekeken naar de algemene taakopdracht en naar de verhouding tussen onderzoek enerzijds en documentatie en publieksfunctie (voorlichting) anderzijds. Daarnaast heeft de CSB zich, op verzoek van het MT,  gebogen over de vraag hoe het Meertens Instituut zich beleidsmatig zou moeten gaan verhouden tot digitalisering en ICT-gerelateerd onderzoek.