skip to main content

Commissie Strategie en Beleid

De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt mee met het MT en de onderzoeksgroepen over de wetenschappelijke koers van het instituut. Ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie en bestaat uit twee onderzoekers uit de Nederlandse Etnologie (in 2006 waren dat M. Ramstedt en I. Stengs) en twee onderzoekers uit de Variatielinguïstiek (M. van Oostendorp en G. Postma).

Voor de CSB stond het jaar in het teken van drie gebeurtenissen. In de eerste plaats was er het bericht dat het door financiële moeilijkheden niet langer mogelijk zou zijn om interne AiO’s aan te stellen. Samen met de leiders van de onderzoeksgroepen is hierover een brief geschreven waarin zorgen worden uitgesproken over deze ontwikkeling; deze brief kan de directeur hopelijk ondersteunen in zijn pogingen om deze ontwikkeling te stoppen. Daarnaast denkt de CSB mee met het MT over alternatieve strategieën om nieuw jong onderzoekstalent het Meertens Instituut binnen te halen, bijvoorbeeld door de inzet van externe financiering te vergroten.

De overige twee gebeurtenissen waren natuurlijk het verschijnen van het nieuwe onderzoeksplan en de externe visitatie. Het CSB dacht kritisch mee bij de voorbereidingen van beide evenementen en had ook een gesprek met de visitatiecommissie.