skip to main content

Commissie Strategie en Beleid

De Commissie voor Strategie en Beleid (CSB) denkt met het MT en de onderzoeksgroepen mee over de wetenschappelijke koers van het instituut; ze is daarmee een interne tegenhanger van de Wetenschapscommissie (WeCo). De CSB bestaat uit twee onderzoekers uit elk van beide onderzoeksgroepen.

De CSB bestond in 2009 uit de volgende leden:

•      Wilbert Heeringa
•      Frans Hinskens
•      Peter Jan Margry
•      Irene Stengs (tot medio mei) en
•      John Helsloot (vanaf medio mei)

Ook in 2009 heeft de CSB zich bezig gehouden met de evaluatie van de DOCs, met bijzondere aandacht voor de DOC Namen. In verband met het te voeren ICT-beleid (inclusief digitalisering) heeft de CSB een discussiestuk voorbereid ten behoeve van de instituutsbrede gedachtenuitwisseling van woensdag 11 februari.

Daarnaast heeft de CSB zich in evenveel notities uitgesproken over twee opeenvolgende versies van de Strategienota van de hand van Theo Mulder, directeur onderzoek van de KNAW, over een grote subsidie-aanvraag rond het zogenoemde Taalportaal en een ‘voorversie’ van een subsidie-aanvraag uit de sectie Diachronie van de onderzoeksgroep Variatielinguïstiek.

Tenslotte heeft de voorzitter samen met leden van het MT in het najaar een vertegenwoordiger van het Committee Quality Indicators in the Humanities at the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences geïnformeerd over de overwegingen die ten grondslag liggen aan het instituutsbeleid terzake.