skip to main content

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. De samenstelling van de wetenschapscommissie was in 2012 als volgt:

  • J. Nerbonne (voorzitter, Rijksuniversiteit Groningen)
  • A. Lenz (Universiteit Wenen)
  • R. Bendix (Universiteit Gottingen)
  • R. van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen)
  • L. Haegeman (Universiteit Gent)
  • M. Jacobs (FARO Brussel)
  • J. Leerssen (Universiteit van Amsterdam)

In het jaar 2012 is de wetenschapscommissie eenmaal bijeen gekomen voor een vergadering op 4 september. Tijdens deze vergadering is er gesproken over: 1) het visitatierapport over de peer review van het onderzoek en de collecties in 2011 en de visie van de WeCo op het geheel; 2) de Contourennota KNAW over de mogelijke clustering in Amsterdam van het Meertens Instituut met de geesteswetenschappelijke instituten NIOD, KITLV, IISG en Huygens-ING; 3) het nieuwe onderzoeksplan 2013-2018.