skip to main content

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. De samenstelling van de wetenschapscommissie was in 2010 als volgt:

• Henk Driessen (voorzitter, Radboud Universiteit Nijmegen)
• Peter Auer (Universiteit Freiburg)
• Regina Bendix (Universiteit Gottingen)
• Heidi Dahles (Vrije Universiteit Amsterdam)
• Liliane Haegeman (Universiteit Gent)
• Roeland van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen)
• Mark Jacobs (FARO Brussel)
• John Nerbonne (Rijksuniversiteit Groningen)

In het jaar 2010 is de wetenschapscommissie eenmaal bijeen gekomen met de voltallige internationale commissie op 30 september en 1 oktober.

Het voornaamste onderwerp betrof de inhoudelijke bespreking van het nieuwe onderzoeksplan 2012-2016. De leden van de wetenschapscommissie hebben vanuit hun expertise hun visie gegeven op de concept plannen van Hans Bennis. Het commentaar van de commissie wordt verwerkt in een volgende versie van het onderzoeksplan. Andere belangrijke agendapunten waren de financiële situatie van het instituut en de door de KNAW aangekondigde bezuinigingen voor de komende periode. Deze kwesties waren een bron van zorg. De voorzitter had op 9 december een onderhoud met de directeur onderzoek van de KNAW over de ontwikkeling van het nieuwe onderzoeksprogramma van het Meertens Instituut.