skip to main content

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW. De samenstelling van de wetenschapscommissie was in 2011 als volgt:

• H. Driessen (voorzitter, Radboud Universiteit Nijmegen)
• R. Bendix (Universiteit Gottingen)
• H. Dahles (Vrije Universiteit Amsterdam)
• L. Haegeman (Universiteit Gent)
• R. van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen)
• M.Jacobs (FARO Brussel)
• J. Nerbonne (Rijksuniversiteit Groningen)

In het jaar 2011 is de wetenschapscommissie eenmaal bijeen gekomen voor een vergadering op 5 oktober 2011. Deze vergadering stond vooral in het teken van de zelfevaluatie van het instituut, als voorbereiding op de visitatie onderzoek en collecties die plaatsvond op 30 november, respectievelijk 7 december. Andere onderwerpen betroffen de reorganisatie die een bezuiniging moest opleveren, nieuwe onderzoeksthema’s en de organisatie van het onderzoek. John Nerbonne heeft als vertegenwoordiger van de wetenschapscommissie een onderhoud gehad met de evaluatiecommissie onderzoek.