skip to main content

Wetenschapscommissie

De Wetenschapscommissie van het Meertens Instituut is een door de KNAW benoemde commissie die de directeur van het Meertens Instituut en de directie van de KNAW adviseert over het werkprogramma van het Instituut, in het bijzonder betreffende de aard, de richting en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek.

In 2007 was de Wetenschapscommissie als volgt samengesteld:

  • Heidi Dahles (hoogleraar Organisatieantropologie, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Henk Driessen (bijzonder hoogleraar Mediterrane Studies, Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Marc Jacobs (Vlaams Centrum voor Volkscultuur)
  • Pieter Muysken (hoogleraar Algemene Taalwetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Johan Taeldeman (emeritus hoogleraar Nederlandse Taalkunde, Rijksuniversiteit Gent)
  • Jan Vaessen (voorzitter, Algemeen Directeur Nederlands Openluchtmuseum Arnhem)
  • Hans Bennis (directeur Meertens Instituut, fungeerde als ambtelijk secretaris van de commissie)

De Wetenschapscommissie kwam in 2007 eenmaal bijeen, op 7 november. Tijdens deze vergadering is uitvoerig gesproken over de peer review die in oktober/november 2006 plaats vond.