skip to main content

Wetenschapscommissie

De wetenschapscommissie is een door de KNAW benoemde commissie die zowel de directeur van het instituut adviseert als de directie van de KNAW.

De samenstelling van de wetenschapscommissie was in 2009 als volgt:

•       Henk Driessen (voorzitter, Universiteit Nijmegen)
•       Peter Auer (Universiteit Freiburg)
•       Regina Bendix (Universiteit Gottingen)
•       Heidi Dahles (Vrije Universiteit Amsterdam)
•       Liliane Haegeman   (Universiteit Gent)
•       Roeland van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen)
•       Mark Jacobs   (FARO Brussel)
•       John Nerbonne (Rijksuniversiteit Groningen)

In het jaar 2009 is de wetenschapscommissie tweemaal bijeen gekomen: met de Nederlandse subcommissie op 17 april en met de voltallige internationale commissie op 17 en 18 september.

Tijdens de vergadering van april heeft de commissie zich onder andere gebogen over de evaluatie van de documentatie en onderzoekscentra (DOCs), de KNAW-notitie ‘strategische visie op de instituten van de KNAW’ en het aio-protocol.

De bijeenkomst in september stond in het teken van de midterm zelfevaluatie en daarmee samenhangend de nieuwe ICT-georiënteerde koers en de zorgwekkende financiële situatie van het instituut.

In december hebben Henk Driessen en John Nerbonne in een gesprek met de directie van het instituut en de directie van de KNAW de visie van de wetenschapscommissie op de midterm zelfevaluatie van het instituut toegelicht.