skip to main content

15 juni 2007

Symposium 'Anansi: een verhaal van migratie'
Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam.
Binnen de vertelcultuur neemt Anansi de spin een bijzondere positie in: geografisch gezien kennen de verhalen een ruime spreiding: ze zijn van West-Afrika via de Caraïben naar Nederland gekomen.

Blijkens een enquete uit 2004 zijn de Anansi-verhalen in Nederland de Top Tien van meest populaire volksverhalen binnengedrongen en op een vijfde plaats terecht gekomen, temidden van allerhande westeuropese sprookjes als Roodkapje en Repelsteeltje.
In samenwerking met het project Anansi Masters van de Stichting Vista Far Reaching Visuals en met het KITLV wijdt het DOC Volksverhaal van het Meertens Instituut te Amsterdam een wetenschappelijk symposium aan Anansi, en wel op vrijdag 15 juni 2007. Ziehier het complete programma:

9.30 – 10.00 Ontvangst met koffie
10.00 – 10.15 Openingswoord Herman Roodenburg (hoofd van de afdeling Etnologie van het Meertens)
10.15 – 11.00 Theo Meder: Introductie & Anansi als trickster
11.00 – 11.30 Vista: video-impressie Nederland
11.30 – 12.15 Michiel van Kempen: Het repertoire van de familie Lichtveld (kenners van de literatuur en cultuur  van Suriname)
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.45 Angèle Jorna: Afrikaanse verhalen over Anansi en anderen
13.45 – 14.15 Vista: video-impressie Ghana
14.15 – 15.00 Rose Mary Allen: De slavernij voorbij: het herinneringsproces via de orale traditie (over de vertelcultuur van Afro-Curacaoenaars)
15.00 – 15.30 Thee

15.30 – 15.45 

Renee Koldewijn: Anansi in beeld
15.45 – 16.15 Birgit Meyer leidt slot-discussie
16.15 – 17.00 Hilli Arduin sluit de dag met toepasselijke Anansi-verhalen
17.00 Borrel

     
          
Wie het symposium wil bijwonen wordt vriendelijk verzocht zich vooraf aan te melden bij Maureen Schonewille: maureen.schonewille@meertens.knaw.nl. De deelname is verder gratis. Het bezoekadres is: Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam. Een routebeschrijving is te vinden op de website van het Meertens Instituut.

Theo Meder

DOC Volksverhaal, Meertens Instituut