skip to main content

Liederen in het Gruuthuuse-handschrift

Image Louis Peter Grijp werkte mee aan een televisieprogramma van de AVRO over het Gruuthuuse-handschrift dat recentelijk is aangeschaft door de Koninklijke Bibliotheek. Deze aflevering is op 3 maart uitgezonden bij AVRO Panorama en is op 10 maart om 17.45 nog een keer te zien bij Nieuw in Nederland op Nederland 2. 

Het is het laatste topstuk van de middeleeuwse cultuur dat tot op heden in particuliere handen was gebleven. Het Gruuthuse-handschrift, genoemd naar een eerdere eigenaar, de beroemde vijftiende-eeuwse verzamelaar Lodewijk Gruuthuse, bevat gedichten, liederen en gebeden uit de veertiende eeuw. Veel van de liederen zijn alleen in dit handschrift overgeleverd. Het bevat onder andere het bekendste middeleeuwse lied, het Egidius-lied, dat spreekt over het verdriet van een man over zijn overleden vriend. 'Egidius waar bestu bleven/ Mi lanct naar di gheselle mijn/ Du coors die doot du liets mi tleven', hetgeen in vrije vertaling luidt: 'Egidius, waar ben je gebleven, Ik verlang naar je, mijn vriend. Jij koos de dood, liet mij het leven.'Ook andere liederen uit het handschrift brengen de emoties van de middeleeuwse mens nabij, zoals het liefdeslied Aloeette en het satirische Kerelslied. Bij een groot deel van de liederen is ook muzieknotatie opgenomen, hetgeen het manuscript ook van groot musicologisch belang maakt.

De AVRO maakte een uitzending rondom het Gruuthuuse-handschrift die te zien is op 10 maart. Etnoloog Louis Peter Grijp van het Meertens Instituut treedt hierin op als commentator en luitspeler.

Image