skip to main content

DOCs

Diverse collecties van het Meertens Instituut kunnen worden beschouwd als cultureel erfgoed. De verzameling op het gebied van het Nederlandse lied is hier een voorbeeld van. Het is van groot belang dat er continuïteit is in het beheer en in de uitbreiding van de collecties en dat de collecties beschikbaar komen voor onderzoek en voor een breder publiek. Om dit te realiseren zijn in 2006 drie DOCs (documentatie- en onderzoekscentra) opgericht: het DOC Naamkunde, het DOC Nederlands Lied en het DOC Volksverhaal.

De DOCs richten zich op documentatie, onderzoek, digitalisering en voorlichting op het betreffende vakgebied. De DOCs streven ernaar als (kennis)netwerk te fungeren en zullen ook samenwerking aan gaan met externe deskundigen, zoals medewerkers van universiteiten en onderzoeksinstellingen en externe documentatiecentra.

DOC Naamkunde 

Het DOC Naamkunde, beter bekend als het Netwerk Naamkunde, heeft sinds december 2006 een eigen website. Deze website is een trefpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in namen. Er is uiteenlopende informatie te vinden op het gebied van voornamen, familienamen en andere namen. Tevens fungeert het netwerk als platform voor naamkundigen en naamkundig geïnteresseerden in Nederland en Vlaanderen. Op de website van het Netwerk Naamkunde kunt u meer informatie vinden.

DOC Nederlands Lied

Het DOC Nederlands Lied is sinds 1 juli 2006 een onderdeel van het Meertens Instituut. De documentatie vindt plaats via de Nederlandse Liederenbank, een database die meer dan 100.000 liederen ontsluit, van de Middeleeuwen tot de moderne tijd, inclusief de mondelinge overlevering. Het onderzoek omvat diverse aspecten van de Nederlandse liedcultuur in heden en verleden, zoals het mechanisme van de mondelinge overlevering, de contrafactuur, straatliederen en smartlappen. Via de bijzondere leerstoel Nederlandse Liedcultuur aan de Universiteit Utrecht wordt ook onderwijs gegeven. Het DOC wil haar rol als expertisecentrum op het gebied van het Nederlandse lied in de komende jaren verder uitbouwen, onder meer in samenwerking met de Stichting Erfgoed van het Nederlandse Lied, de universiteiten van Utrecht, Antwerpen, Gent en Leuven, de Digitale Bibliotheek Nederland en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Op de website van het het DOC Nederlands Lied kunt u meer informatie vinden.

DOC Volksverhaal

Op 1 juli 2006 is het DOC Volksverhaal gelanceerd. Het DOC Volksverhaal is een expertisecentrum met een omvangrijk archief aan volksverhalen, zo'n 33.000, die uit de mondelinge overlevering zijn opgetekend en een grote bibliotheek met edities van en publicaties over volksverhalen. Het DOC is een vraagbaak voor het publiek. Daarnaast wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht naar volksverhalen, waarover regelmatig gepubliceerd wordt. Kijk voor meer informatie op de website van het DOC Volksverhaal.