skip to main content

En verder

In 2007 zijn een aantal nieuwe projecten van start gegaan, waaronder een project over de wederopbouw van boerderijen na de Tweede Wereldoorlog (Sophie Elpers), een biografisch project over het leven en werk van de naamgever van het instituut, P.J. Meertens (Theo van de Meer) en een project over de in gang zijnde ontwikkeling van dialect naar regiolect (Wilbert Heeringa).

Belangrijke publicaties in 2007 zijn onder andere het boek Reframing Dutch Culture; between Otherness and Authenticity, waarin onder redactie van Peter Jan Margry en Herman Roodenburg een overzicht wordt geboden van de stand van zaken in het onderzoek op het gebied van Nederlandse etnologie en het themanummer van het tijdschrift Fabula onder de titel Narratives, Roles and Beliefs in the New Age Era. Homo narrans – Homo ludens – Homo religiosus onder redactie van Theo Meder. Tenslotte moet hier nog vermeld worden dat de inventaris van het omvangrijke archief van het instituut voor de periode 1930-1997 in 2007 gereed gekomen is en in boekvorm – Inventaris van het archief van het P.J.Meertens Instituut 1930-1997 – en natuurlijk ook via de website beschikbaar is.