skip to main content

Meertens rapport

In het najaar is het rapport Bevindingen over P.J. Meertens op grond van literatuur en geraadpleegde bronnen, uitgebracht door een commissie van drie onder leiding van H.W. von der Dunk. Aanleiding van dit rapport was een brief van H. Derks (socioloog en historicus) aan de toenmalige president van de KNAW, W.J.M. Levelt. Derks betichtte Meertens van samenwerking met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog en hij betichtte het NIOD, het Meertens Instituut en de KNAW van doofpotpolitiek. Derks opperde in zijn brief de naam van het Meertens Instituut te veranderen.

De commissie heeft archiefonderzoek gedaan en personen geïnterviewd die Meertens hebben gekend of die onderzoek naar hem hebben gedaan. De conclusie van de commissie luidde dat Meertens 'een opportunistisch pleitbezorger van de Volkskunde' was. Meertens heeft zich aangepast en hij heeft meegewerkt aan ondernemingen die de Duitse bezetter ten goede kwamen. Dergelijk 'accommoderend gedrag' was echter een wijdverbreid patroon gedurende de oorlog, aldus de commissie. Hij was geen lid van de NSB of een andere organisatie die na de oorlog als fout is aangemerkt.

De commissie zag geen reden om de naam van het instituut te veranderen. De discussie over het verleden van P.J. Meertens is daarmee afgerond.

U kunt het volledige rapport hier bekijken.