skip to main content

Nieuw onderzoeksplan

In 2006 is het nieuwe onderzoeksplan verschenen: Dynamische tradities 2006-2010. Het plan is tot stand gekomen op basis van uitgebreide discussies binnen de twee onderzoeksgroepen en door het raadplegen van diverse interne commissies en externe experts. Een belangrijke inhoudelijke en organisatorische vernieuwing binnen het instituut is de oprichting van drie documentatie- en onderzoekscentra (DOCs): het DOC Nederlands lied, het DOC Volksverhaal en het DOC Naamkunde. De documentatie krijgt hiermee binnen deze vakgebieden een autonome en centrale rol naast het wetenschappelijk onderzoek.

De onderzoeksgroep Nederlandse Etnologie bestudeert verschijnselen van de alledaagse Nederlandse cultuur. Er zijn vier aandachtsgebieden: ‘Feest en Ritueel’, ‘Religieuze Cultuur’, ‘Materiële Cultuur’ en ‘Orale Cultuur’. Voor de komende jaren is ervoor gekozen de samenhang tussen deze vier onderzoeksgebieden verder te versterken door nieuwe, integrerende invalshoeken voor het onderzoek te gebruiken. De invalshoeken zijn ‘performance en performativiteit’, ‘beeld en beeldperceptie’ en ‘erfgoed’.

De onderzoeksgroep Variatielinguïstiek richt zich op de bestudering van variëteiten van het Nederlands zoals dialecten, sociolecten en etnisch Nederlands. De aandacht gaat daarbij uit naar twee centrale aspecten van de taalkunde: de syntaxis (zinsbouw) en de fonologie (klankleer) van het Nederlands. Zowel de syntaxis als de fonologie worden  bestudeerd vanuit drie perspectieven: het geografische perspectief, het sociale perspectief en het historische perspectief. Met name het onderzoek naar het Nederlands vanuit historisch perspectief is een vernieuwing ten opzichte van het vorige onderzoeksplan.

Bekijk hier het volledige onderzoeksplan