skip to main content

2007 in vogelvlucht

Het jaar 2007 was een goed jaar voor het Meertens Instituut. De rapportage van de evaluatie van het Meertens Instituut door een internationale commissie onder leiding van prof. dr. Paul Schnabel verscheen in januari waarna er reacties volgden van de directie van het instituut, de wetenschapscommissie en de KNAW. Wij zijn verheugd dat de evaluatiecommissie en in reactie op het evaluatierapport ook de wetenschapscommissie en de directie en het bestuur van de Koninlijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zich zeer positief hebben uitgelaten over het Meertens Instituut.

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de digitale toegankelijkheid van het instituut is de geheel vernieuwde website die in 2007 geopend is. Wij zijn niet alleen blij met de fraaie vormgeving van de site, maar zijn ook in staat geweest om de Meertens site van een belangrijk nieuw onderdeel te voorzien. Op 22 juni 2007 ging de Liederenbank online .

Naast een aantal belangrijke onderzoeksresultaten is het instituut er in geslaagd om ook in 2007 weer een aantal nieuwe onderzoeksprojecten van start te laten gaan. Het is lastig om extra middelen te verwerven voor onderzoeksprojecten vanwege een zware competitie om de relatief beperkte middelen die voor het geesteswetenschappelijke onderzoek beschikbaar zijn. Het is verheugend dat wij er elk jaar toch in slagen om nieuwe projecten te starten.

Kermis
Draaimolen op de kermis
© Peter Jan Margry