skip to main content

Algemeen

Visitatie

In het najaar van 2011 is het Meertens Instituut, samen met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudie, beoordeeld door een externe, internationaal samengestelde commissie. In het in 2012 gepubliceerde rapport van deze evaluatiecommissie werd de kwaliteit van het onderzoek en van de collecties van het Meertens Instituut beoordeeld als ‘very good’.

Contourennota

De KNAW heeft in 2012 plannen voor clustering van geesteswetenschappelijke instituten geformuleerd in een Contourennota. Het is de bedoeling dat deze instituten, waaronder naast het Meertens Instituut, instituten als het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, nauwer gaan samenwerken op een gemeenschappelijke locatie in de binnenstad van Amsterdam. Een belangrijk punt van samenwerking betreft de technologische vernieuwing van delen van het onderzoek.

Nieuw onderzoeksplan

In december 2012 is het nieuwe onderzoeksplan voor 2013-2017 verschenen onder de titel Crossing Boundaries. Nieuwe ontwikkelingen zijn dat het onderzoek voortaan georganiseerd wordt in thema’s/projecten, dat het organisatorische onderscheid tussen Variatielingu├»stiek en Nederlandse Etnologie is opgeheven, en dat er veel aandacht is voor technologische innovatie.