skip to main content

Visitatie

Visitatie: zeer goed tot excellent


Elke zes jaar worden de KNAW-instituten geëvalueerd volgens het landelijk gehanteerde Standard Evaluation Protocol (SEP). In het najaar van 2006 is het Meertens Instituut geëvalueerd. Een internationale commissie, onder voorzitterschap van prof. dr. Paul Schnabel, heeft het onderzoek aan het instituut als zeer goed beoordeeld met uitschieters tot excellent. Het instituut wordt omschreven als een stimulerende, dynamische onderzoeksomgeving met goede faciliteiten en neemt volgens de commissie een sterke positie in de academische wereld in, nationaal en in toenemende mate ook internationaal.

Ter afsluiting merkt de commissie op: The evaluation committee considers it an achievement in itself that a research institute with such a specific Dutch focus manages to be ‘internationally visible’.
In 2007 is de visitatie afgerond met een KNAW-standpunt betreffende de visitatie. Hieronder staat het complete dossier: