skip to main content

Organisatie en output

Onder dit menu staat informatie over:

  • personeel en financiën
  • tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d.
  • de wetenschappelijke output
  • de output van de collecties en diensten

Ruben

Ruben Koman overhandigt het eerste exemplaar van Wonderbaarlijk Dordrecht
aan priester Antoine Bodar
© C. Sellenrode