skip to main content

Organisatie en output

Onder dit menu staat informatie over:

  • personeel en financiën
  • tijdsinzet voor onderzoek, onderwijs e.d.
  • de wetenschappelijke output
  • de output van de collecties en diensten
  André Hazes herdenking, Albert Cuyp te Amsterdam 23 september 2008
© Irene Stengs