skip to main content

Output collecties en diensten

   
   
Acquisities  
Aanwas archieven (bruto meters) 5
Aanwas archieven (netto meters)
Aangeschafte boeken 1570
Aanwas fotomateriaal 465 foto's
Aanwas audiovisueel materiaal 35 uur audio
Aanwas pamfletten/posters n.v.t.
   
Onderhoud  
Microfilm opnamen n.v.t.
Gerestaureerde boeken
Ingebonden boeken en periodieken 118
Preventieve behandelingen (meters) 20
   
Ontsluiting  
Archieven geïndexeerd (meters)
Boeken en reeksen gecatalogiseerd 1570
Gedrukte collecties verwerkt (meters) – 
Beeld- en geluidsmateriaal gecatalogiseerd 465 foto's
   
Diensten  
Bezoeken aan studiezaal 54
Buitenlandse bezoekers 1
Bezoekers website 1.210.972
Webpagina's geraadpleegd 13.313.326
Archiefeenheden geraadpleegd 49
Boeken geraadpleegd 33
Reeksen geraadpleegd idem
Microfilms geraadpleegd n.v.t.
Documentatiebestanden geraadpleegd 200
Vragen beantwoord 400
Repro-opdrachten
   
Digitalisering  
Papier- totaal gedigitaliseerd 30%
Audio- totaal gedigitaliseerd  85%