skip to main content

Output collecties en diensten

   
   

Acquisities

 
Aanwas archieven (bruto meters) 4.0
Aanwas archieven (netto meters) 4.0
Aangeschafte boeken 575
Aanwas fotomateriaal 0 foto’s
Aanwas audiovisueel materiaal 44 muziek cd’s/35 uur audio
   

Ontsluiting

 
Archieven geïndexeerd (meters) 6
Boeken en tijdschriften gecatalogiseerd 3375
Gedrukte collecties verwerkt (meters)
Beeld- en geluidsmateriaal gecatalogiseerd  251 cd’s
   

Diensten

 
Bezoeken aan studiezaal 72
Buitenlandse bezoekers 0
Bezoekers website 1.494.959
Webpagina’s geraadpleegd 45.176.944
Archiefeenheden geraadpleegd 25
Vragen beantwoord 400
   

Conservering

 
Aantallen scans / audio-cd’s 2350 scans / 207 audio-cd’s