skip to main content

Personeel en financiën

In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2011. De totale formatie was 45.2 fte. Hiervan was 26 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 19.2 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel.

Formatie 2011 (in fte’s)

Afdeling WP + DocP NWP
Directie
Variatielinguïstiek
Nederlandse Etnologie
Algemene Zaken
P&O
Financiën
Communicatie/DTP
Receptie
Secretariaat
ICT
Technische ontwikkeling
(inclusief audiodigitalisering)
Bibliotheek, documentatie en collecties

Facilitair beheer
 
  1.0
13.0
12.0
1.0

0.8
1.2
1.5
1.5
1.0

9.3

5.3
2.7
0.2

 

 

Totaal 26.0 19.2

WP = wetenschappelijk personeel
NWP = niet-wetenschappelijk personeel
DocP = documentatie personeel

Financiën

Het budget was in 2011 4.5 miljoen euro
De bijdrage van de KNAW was 64 %
De externe financiering bedroeg 36 %