skip to main content

Personeel en financiën

In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2009. De totale formatie was 48.5 fte. Hiervan was 32.3 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 16.2 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel.

Formatie 2009 (in fte’s)

Afdeling WP + DocP NWP
Directie
Variatielinguïstiek
Nederlandse Etnologie
Algemene Zaken
P&O
Financiën
Communicatie/DTP
Receptie
Secretariaat
ICT
Helpdesk en systeembeheer
(deels uitbesteed)
Technische ontwikkeling
(inclusief audiodigitalisering)
Bibliotheek, documentatie en collecties

Facilitair beheer
 
  1.0
13.8
17.5
1.0

0.8
1.2
1.3
1.5
1.0

0.6

5.5

2.7
0.6

Totaal 32.3 16.2

WP = wetenschappelijk personeel
NWP = niet-wetenschappelijk personeel
DocP = documentatie personeel

Financiën

Het budget was in 2009 3.9 miljoen euro
De bijdrage van de KNAW was 78%
De externe financiering bedroeg 22%