skip to main content

Personeel en financiƫn

In de tabel hieronder ziet u de formatie van het Meertens Instituut in 2007. De totale formatie was 48,3 fte. Hiervan was 33,0 fte gereserveerd voor wetenschappelijk personeel en personeel voor documentatie. De overige 15,3 fte was bestemd voor niet-wetenschappelijk personeel.

Formatie 2007 (in fte's)

Afdeling WP + DocP NWP
Directie
Nederlandse Etnologie
Variatielinguïstiek
Algemene Zaken
  P&O
  Financiën
  Communicatie/DTP
  Receptie
  Secretariaat
  ICT
   Helpdesk en systeembeheer
   (deels uitbesteed)
   Technische ontwikkeling
   (inclusief audiodigitalisering)
  Bibliotheek en documentatie
  Beheer documentatie en collecties
  Facilitair beheer

  1.0
14.0
18.0
 1.0
 

 0.8
 1.0
 0.9
 1.5
 1.0

 0.6

 3.6

 3.9
 0.4
 0.6
 

 

 

Totaal 33.0 15.3

WP = wetenschappelijk personeel
NWP = niet-wetenschappelijk personeel
DocP = documentatie personeel

Financiën

Het budget was in 2007 3,5 miljoen euro
De bijdrage van de KNAW was 80%
De externe financiering bedroeg 20%